NEJČASTĚJŠÍ CHYBY MANAŽERŮ V ANGLIČTINĚ (NOVINKY.CZ, 4.10.2017)

Komunikujete v práci se svými kolegy nebo obchodními partnery v angličtině? Možná se dopouštíte stejných chyb, které dělá i většina českých manažerů. James Cook Languages, přední poskytovatel firemního jazykového vzdělávání, dal dohromady ty nejčastější. Kolik z nich děláte i vy?

Vše začíná u zadání úkolu či projektu. Pokud má člověk udělat úkol, pak používáme sloveso do, pokud má něco udělat ve smyslu vytvořit, pak používá sloveso make. K úkolu patří i deadline. Když chcete upozornit, dokdy má dokument ležet na vašem stole, nikdy neříkejte until Monday, to by znamenalo „dokud“, správně je „I need those reports by Monday“.

Když už jsme u položení dokumentu na stůl, používejte výraz put it on my desk, nikdy give it on my desk! Jestliže nevěříte pořádku na svém stole, ať vám kolega raději odevzdá dokument osobně – give it to me. („Put“ znamená položit něco někam, „give“ dát něco někomu.)

Připravený dokument již leží na vašem stole, ale vám se na něm něco nelíbí, čekali jste něco jiného. Jak to jen říct? Rozhodně ne wait! To znamená v angličtině jednoduše čekat (například na vlak nebo na kolegu před začátkem jednání). Při očekávání použijte sloveso expect (I expected you to).

Pokud chybí aktuální data (vždy čtěte dejta), nepoužívejte termín „actual data“, ale „current data“. Actual znamená v angličtině skutečný. Mimochodem data jsou nepočitatelná, takže data is, stejně jako peníze – money is, nikdy are.

Připravujete-li konferenci nebo teambuilding, pak to není action, ale event. Zvolte vhodnou lokalitu, ať je doprava na místo pohodlná a jednoduchá – convenient. Pokud to bude i comfortable, znamená to také pohodlné, ale ve smyslu fyzickém – třeba že máte na konferenci dobře tvarované židle.

Po skončení akce dejte kolegům zpětnou vazbu – feedback. Pokud chcete pochválit efektivitu týmu, použijte výraz efficient, nikoli effective. To znamená efektivní ve smyslu správného účinku, například „This is not the most effective method of assessing people’s abilities“.

U pozitivních zpětných vazeb si pak musíte dát pozor na to, jak se váže „true“ a „right“ – nelze říci „you have true“, musíte říct „that’s true“ nebo „you are right“. Kdybyste přece jen měli nějaké výtky, rozlišujte mezi bad (špatný) a wrong (špatně).

Článek na portálu novinky.cz ZDE>>