Naší prioritou je práce s talenty a vzdělávání lektorů

Ani v dnešní digitální době neexistuje dokonalá aplikace, která by nás dokázala naučit úplně všechno. Studium cizího jazyka navíc spočívá v komunikaci a nejspíš pro nás bude vždy příjemnější hovořit s člověkem než s robotem. Kvalita jazykové výuky je postavena především na osobnosti lektora. V JCL/Jipce proto věnujeme maximální pozornost talent managementu a naše lektory dále rozvíjíme formou tréninků.

O vzdělávání lektorů jsme si povídali s Bibianou Machátovou, která má v JCL/Jipce na starosti metodický tým. Ten v letošním školním roce uspořádal celkem 175 workshopů a jednu mezinárodní online konferenci pro lektory z Česka, Slovenska a Polska.     


V současnosti se mluví o inovacích ve vzdělávání. Ale co bychom si pod tím měli představit? Může výuka vypadat i jinak, než jak si ji pamatujeme ze školních lavic? 

Určitě ano, alespoň v JCL/Jipce jinak vypadá. Prosazujeme, aby v centru všeho dění nebyl lektor, ale student. Student je ten, kdo jazyk objevuje, kdo s ním pracuje a používá ho. To on by měl být ve výuce co nejaktivnější. Lektor vystupuje v roli průvodce a připravuje lekce tak, aby student využíval jazyk ve smysluplných situacích. V lekcích se diskutuje, hrají se jazykové či rolové hry.   

V JCL obsah výuky přizpůsobujeme vzdělávacím cílům studentů, aby byl pro ně co nejpřínosnější. Pořádáme i jednodenní odborné kurzy, které jsou zaměřeny na různá témata Business English, například na obchodní vyjednávání nebo obchodní prezentace v anglickém jazyce. V Jipce pořádáme i zážitkové kurzy kavárenské konverzace, které nemusí probíhat jen u kávy, ale třeba u sklenky vína. Další specialitou jsou tematické jazykové tábory pro děti.   

Kvalita výuky je vždy přímo úměrná kvalitě lektora. Podle jakých kritérií lektory vybíráte? Jaké předpoklady by jim neměly chybět a co je naopak dovedete doučit? 

Nastavili jsme si vstupní kritéria, která jsou obecně respektovaná v oboru. U českých lektorů je to vysokoškolský titul nebo mezinárodní certifikát prokazující jazykovou úroveň. U rodilých mluvčí je to univerzitní vzdělání a lektorský certifikát. Kvalita lektora je však dána i jeho osobností, přístupem, kreativitou nebo nadšením pro práci s lidmi. Během osobního pohovoru, jehož součástí je i ukázková lekce, proto sledujeme i people skills. Zajímá nás, jakou energii lektor vyzařuje, jak komunikuje a jak reaguje v různých situacích. Chceme mít v týmu lektory, na které můžeme být opravdu pyšní. 

Dáváte tedy šanci i začínajícím lektorům? 

Ano, spolupracujeme i se začínajícími lektory, kteří nemají tolik zkušeností s výukou. Tito lektoři u nás vždy povinně absolvují sérii 6 praktických tréninků. Také díky tomu můžeme klientům garantovat vysokou kvalitu výuky. Kromě toho má u nás každý začínající lektor svého senior lektora, který se stává jeho mentorem. Prvním krokem v spolupráci je, že nováček nahlédne do lekce, kterou vyučuje jeho senior lektor. Následně se jde senior lektor podívat do výuky nového lektora, dává mu zpětnou vazbu, probírá s ním, co se povedlo a co by se příště dalo udělat jinak. Senior lektor může svému svěřenci doporučit i další tréninky, protože sérií 6 povinných workshopů u nás rozvoj lektorů nekončí. Každý měsíc přinášíme nové workshopy, které tematicky odpovídají aktuálním trendům ve vzdělávání. Ve školním roce 2022/2023 jsme takto realizovali 175 workshopů.  

Každoročně organizujeme pro naše lektory v Česku, na Slovensku a v Polsku i velkou online konferenci, která byla letos na téma WORK SMARTER, NOT HARDER. Na konferenci jsme představili teaching hacks, které mohou lektorům usnadnit práci a prozkoumali jsme i možnosti využití umělé inteligence ve výuce jazyků.  

Abyste mohli vzdělávat lektory, určitě se musíte v rámci metodického týmu vzdělávat i vy sami. Je to tak? 

Samozřejmě. Pravidelně se účastníme konferencí, které organizuje Asociace jazykových škol. Těchto konferencí se neúčastní jen náš metodický tým, ale i naši senior lektoři, kteří na těchto akcích standardně i vystupují se svými příspěvky. Náš metodický tým v poslední době absolvoval i řadu konferencí o umělé inteligenci. Na jaře tohoto roku jsme s kolegyněmi letěly do Londýna na veletrh Bett Show. Doufaly jsme, že se právě zde dozvíme více o AI v jazykové výuce. Žádná z akcí ale nenaplnila naše očekávání. Jazyková výuka dospělých je velmi úzkoprofilový obor, a proto jsme se na AI ve výuce jazyků s kolegyněmi zaměřily samy. Výstupem byla mimo jiné právě zmiňovaná konference WORK SMARTER, NOT HARDER. 

Jakou roli v jazykovém vzdělávání hrají moderní technologie nebo AI? Jak ulehčují práci lektorům? A naučí se s jejich využitím studenti více? 

Naši lektoři ve výuce využívají nejrůznější aplikace na bázi AI, například Quizlet nebo Kahoot. Tyto aplikace jsou ideální pro procvičování již probraného učiva, vytvářejí prostředí, ve kterém si student může ověřit, jak dobře si dané učivo osvojil. Studenti je mohou používat i doma a čas s lektorem poté využít smysluplněji, například konverzací. Jedině v komunikaci s lektorem lze totiž trénovat plynulost řeči a pohotovost reakcí.  

Jakým způsobem monitoruje metodický tým kvalitu jazykové výuky? Berete to tak, že dokud nepřijde žádná stížnost, všechno je v pořádku? 

Určitě ne. Snažíme se stížnostem předcházet, a proto máme propracovaný systém kontroly kvality výuky a získávání zpětné vazby od studentů. Jednou ročně observuje lektora jeho senior lektor a své postřehy a nápady s ním sdílí na schůzce i pomocí psaného reportu. Co se týká pohledu našich studentů, brzy po zahájení nového kurzu od nás klienti dostávají hodnotící dotazník. Zajímá nás první dojem z výuky a snažíme se zjistit, jestli je něco, co by měl lektor změnit. Dvakrát ročně probíhá i velká klientská anketa, v níž studenti vyplňují podrobnější dotazník. Případné připomínky však mohou klienti řešit kdykoliv se svým course managerem nebo prostřednictvím aplikace Schoolpartner. Samozřejmě nám přichází i pozitivní reakce na lektory, které nás vždy potěší. Tyto pochvaly vždy předáváme našim lektorům, aby věděli, že si klienti cení jejich práce. A my také.