Languages Are Meant to Be Spoken

Languages Are Meant to Be Spoken. Takové bylo téma čtvrtého ročníku online konference pořádané jazykovou školou James Cook Languages. Klienti firemní jazykové výuky totiž stále častěji přicházejí s požadavkem: I just want to talk. Na letošní JCL Online Conference vystoupili čtyři interní lektoři z řad JCL a jeden speciální zahraniční host. K přímému přenosu se připojilo 123 lektorů z Česka, Slovenska a Polska.

Konverzace je královna   

Mohli bychom si myslet, že k ovládnutí cizího jazyka nám stačí osvojit si vocabulary and grammar. Slovíčka představují stavební materiál a gramatika poskytuje manuál, jak z nich poskládat něco smysluplného. Jazykové lekce by však neměly být věnovány pouze procvičování gramatiky a doslovnému překladu vět. Klienti totiž sami přicházejí na to, že při jednání se zahraničními business partnery nebo při prezentování projektu zahraničním investorům jim ještě něco důležitého schází. Komunikační kompetence, schopnost pohotově reagovat a sebevědomí.    

Sdílení best practice 

Konferenci zahájila spoluautorka mnoha jazykových učebnic Lindsay Warwick, která lektorům názorně ukázala, jak procvičovat speaking skills a dostat ze studentů maximum. Následovaly příspěvky interních lektorů JCL. Adam Tatar promluvil o podstatě a produktivitě konverzačních lekcí, představách našich studentů a roli lektora. Katka Hrušková hovořila o jazykovém sebevědomí studentů, Yevheniia Valova o křehké rovnováze mezi přirozenou konverzací a výukovými elementy, jako je například opravování chyb. Pavel Pokorný pak s lektory sdílel velmi názorné příklady využití AI při plánování konverzačních lekcí napříč úrovněmi i zaměřeními. Konference byla ukončena panelovou diskusí. 

V James Cook Languages nepřehlížíme praktickou stránku jazyka. Našim klientům pomáháme k tomu, aby dovedli sebevědomě vyjadřovat své myšlenky a díky tomu byli úspěšnější - během formálního business meetingu i během neformálního networkingu. Pokud si myslíte, že by firemní jazyková výuka mohla posunout i vaši společnost správným směrem, spojte se s námi.