Cook’s Cookbook: Valentýn na pracovišti

Den svatého Valentýna… Nejeden personalista se tímto svátkem nechá inspirovat k naplánování stmelovacích aktivit na pracovišti. A proč ne? Pojďme tento den využít k vytvoření pozitivní atmosféry a k posílení vzájemných vztahů s kolegy. Jak na to? Místo čokoládových srdíček a rudých růží rozdávejte komplimenty! Slova uznání mají velký vliv na to, jak se lidé na pracovišti cítí a s jakými emocemi přistupují k plnění úkolů.

Zkuste zaměstnancům rozdat post-ity, aby na ně napsali, kterých vlastností si u svých kolegů nejvíce váží. Post-it s komplimentem potom stačí nalepit na pracovní místo příslušného kolegy a čekat, až si ho všimne a přečte. Dejte zaměstnancům pocit, že na každém z nich záleží! Pro inspiraci vám přinášíme příklady komplimentů, které můžete použít k ocenění svých kolegů.  

Compliments for perfectionists:

 • "Perfection? You nail it every time. Super impressed!"
 • "Perfection ninja alert! Your work is pure art."
 • "You set the bar high and smash it flawlessly!"

Compliments for problem solvers:

 • "Problem-solving superhero! You make it look cool."
 • "Challenges run from you. Your skills = GPS for success!"
 • "Exceptional problem-solving – magic wand level!"

Compliments for multitaskers:

 • "Multitasking maestro! Do you have extra hands?"
 • "Legendary multitasking! You turn chaos into a feast!"
 • "Multitasking Olympic gold goes to you!"

Compliments for leaders:

 • "You're our inspiration! Leading with passion."
 • "Leading by example? More like our guiding star!"
 • "Visionary leader, guiding us to success."

Compliments for jokers:

 • "Wizard of wit! Your jokes are magic spells."
 • "Laughter architect – making work fun!"
 • "Timing master! Your humor boosts team spirit!" 

Compliments for empaths: 

 • "Empathy superhero! Your understanding is extraordinary."
 • "You're our emotional superhero, bringing warmth."
 • "Team comfort blanket – thanks for your empathy!" 

Byly pro vás tyto tipy přínosné? Už máte vlastní představu, jak využít Den sv. Valentýna k posílení týmového ducha? Neváhejte tento článek sdílet se svými kolegy.