JAK SE ŠPIČKOVÍ MANAŽEŘI VZDĚLÁVAJÍ V ANGLIČTINĚ? (MANAGEMENT NEWS, 5. 9. 2017)

Vysoce postavení manažeři v drtivé většině nechodí na běžné skupinové kurzy se svými podřízenými. Jejich jazyková úroveň je povětšinou na vysoké úrovni, ale mají specifické potřeby. Chtějí se zlepšit v prezentaci, obchodním vyjednávání nebo odborné terminologii v cizím jazyce. I proto stále narůstá zájem o individuální konzultace a koučink na profesionální úrovni šitý na míru.

Podle analýzy jednotlivých potřeb manažera se koučink zaměří na konkrétní situace v praxi. Lektor v roli mentora manažera krok po kroku na situaci připraví, případně ho při ní rovnou doprovází.

Vzdělávání je tak intenzivní a efektivní. Probíhá často na cestách, aby vysoce zaneprázdněný manažer nebo ředitel využil svůj „volný“ čas naplno.

SPECIFICKÉ POTŘEBY

Mentor je pro svého manažera rádcem a partnerem, který mu pomůže zdokonalit komunikaci v cizím jazyce směrem k zaměstnancům nebo obchodním partnerům.

Vypiluje s ním prvotřídní motivační proslov, vysvětlí, jak mluvit při projevu souvisle a plynule. Pomůže mu odřídit krizovou komunikaci, připraví ho na náročné obchodní vyjednávání, mezinárodní konferenci nebo firemní akci. Konzultuje s ním jeho projev a dává mu zpětnou vazbu.

Protože jsou vysoce postavení manažeři vytížení, učí se za pochodu, respektive často za letu, kdy je lektor doprovází na pracovní cestě a ve volných chvílích je připravuje na možné situace, které mohou nastat.

Ať už jde o obchodní jednání, mezinárodní porady nebo nákup a akvizice, je zdokonalování cizího jazyka stále těžká dřina. Během letu se „studenti“ učí, jak vystupovat, jak správně formulovat své požadavky, či čeho se vyvarovat. Jak se vyjadřovat výstižně a přesně, které výrazy a fráze používat za jakým účelem nebo jaké jazykové nuance volit.

DŮVĚRA MEZI MANAŽEREM A LEKTOREM

Lektor manažera často doprovází i během samotné akce – obchodního jednání, společenského večera či neformálního setkání kde je mu oporou. Pozoruje a analyzuje jeho projev, aby mohl navrhnout, jakým směrem se bude jeho vzdělávací proces ubírat dál.

Ve srovnání s běžnou jazykovou výukou je kladen ještě větší důraz na důvěru mezi lektorem a manažerem a vzájemné sympatie. Nejde ani tak o výuku, jako o konzultace a jazykový mentoring individuálně navržený potřebám daného manažera nebo ředitele.

Lektor z těchto důvodů musí být především empatický, flexibilní, a v maximální možné míře profesionál, který umí vystupovat na veřejnosti. Nezřídka je od něj vyžadována i přímá zkušenost s daným oborem manažera.

Článek online na Management News ZDE>>