DOUFAT V ESPERANTO JE DNES UTOPIE (HLIDACIPES.ORG, 23. 10. 2016)

Dosavadní preferování angličtiny diskriminuje nerodilé mluvčí. Angličtina je nevhodný panevropský jazyk, jejíž úlohu by mohlo převzít esperanto, čímž by se zaručila jazyková rovnoprávnost. I takový je závěr „Nitranské deklarace“ zemí Visegrádské čtyřky…

Konference, kde se ve vší vážnosti – i v souvislosti s chystaným vystoupením Británie z EU – probíralo to, jakým jazykem bychom spolu měli do budoucna v Evropské unii mluvit, se celkem nenápadně konala letos v létě ve slovenské Nitře.

Jedním z jejích hlavních závěrů bylo přijetí deklarace, podle níž unii chybí společný jazyk, „který by vyjadřoval evropskou identitu občanů a vyvážil obě části motta EU: jednota v rozmanitosti“.
Tak si to shrňme. Esperanto? Ačkoliv existuje již od konce 19. století a proběhla řada pokusů o jeho „zpanevropštění“, jeho úspěch v porovnání s angličtinou je dosud nevalný.

Celý článek ZDE>>