PRAVIDLA SYSTÉMU EFEKTIVNÍCH NÁHRAD S∙E∙N

    

 

Dodavatel jazykové výuky, společnost James Cook Languages s.r.o., se sídlem Národní 416/37, 110 00 Praha 1, IČ: 26753456 (dále jen “dodavatel”) níže představuje pravidla náhrady zrušené lekce jazykové výuky za předpokladu, že tato lekce bude objednatelem zrušena řádně a včas dle podmínek uzavřené smlouvy nebo bude-li zrušena dle prokazatelné domluvy stran, není-li uzavřena samostatná smlouva. S∙E∙N se vztahuje na následující podporované a jazyky a uplatňují se v něm následující pravidla:


Podporované jazyky:

S∙E∙N se aktuálně aplikuje u těchto jazyků: 

      - anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk pro cizince 

Pravidla Systému Efektivních Náhrad S∙E∙N

 1. S∙E∙N se aplikuje po celý kalendářní rok, pokud se strany nedohodnou jinak.
 2. Dodavatel a objednatel ruší lekce ve stejné aplikaci jako dříve. Při včasném a řádném zrušení lekce jednou stranou, má objednatel nárok na náhradu za zrušenou lekci. Náhradou je primárně náhradní hodina s lektorem, ev. suplování (náhradní lekce s jiným lektorem dodavatele) nebo též náhrada v systému S∙E∙N Takovou náhradou může být tématická či dovednostní lekce, telefonický rozhovor v cizím jazyce apod. (bez ohledu na délku zvolené náhrady dodavatel vždy fakturuje původní cenu zrušené lekce). Dodavatel se zavazuje nabídnout v systému S∙E∙N vždy alespoň 3 varianty náhradního plnění. Nabídka S∙E∙N je proměnlivá, aktuální nabídka náhrad je vždy dostupná na www.jcl.cz.
 3. V případě skupinové lekce si náhradní plnění může vybrat každý účastník výuky. Pokud je účastníkovi výuky nabídnuta náhradní lekce, je účastník povinen se k nabídce náhradního termínu lekce vyjádřit do 48 hodin od jejího zveřejnění v aplikaci (aplikace zašle účastníkovi notifikaci o zveřejnění náhradního termínu). Lekce se uskuteční v nabídnutém náhradním termínu, který dostane nejvíce hlasů od účastníků výuky nebo alespoň jeden hlas, pokud se strany nedohodnou jinak, v případě individuální lekce se lekce uskuteční v náhradním termínu, který si účastník výuky zvolí. Pokud se účastník v této lhůtě nevyjádří, je to bráno jako odmítnutí náhradní lekce.
 4. V případě, že se účastníci výuky a lektor dohodnou na náhradní lekci, jež bude ze strany účastníků výuky nakonec zrušena, považuje se lekce za proběhlou dne, kdy se měla konat náhradní lekce a žádné další náhrady se neposkytují.
 5. V případě, že po zrušení lekce jazyka podporovaného S∙E∙N dojde k následujícím situacím:
       a. účastníci výuky se včas nevyjádří k návrhu náhradních termínů lekce
       b. účastníci výuky odmítnou nabízené náhradní termíny lekce
       c. účastníci výuky odmítnou suplování,
       d. lektor dodavatele nenabídne náhradní termín,
  pak se v aplikaci u zrušené lekce objeví možnost čerpat náhradní plnění v systému S∙E∙N. Stejné náhradní plnění může být nabídnuto pro více zrušených lekcí současně i pro více objednatelů.
 6. Náhradní plnění je možné zvolit a též absolvovat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy měla proběhnout zrušená lekce. V případě, že účastník náhradní plnění nevyužije, nemá účastník výuky ani objednatel nárok na jakoukoli další náhradu zrušené lekce a dodavatel je oprávněn lekci fakturovat (v délce a ceně původní zrušené lekce). V případě, že si alespoň jeden účastník výuky náhradu z katalogu vybere, považuje se lekce za uskutečněnou v den, kdy proběhne náhrada prvního účastníka výuky (dodavatel fakturuje opět v délce a ceně původní zrušené lekce).
 7. V případě, že dojde k výpovědi smlouvy či kurzu jednou ze stran, dodavatel se zavazuje umožnit účastníkům výuky vyčerpat náhradní plnění v rámci S∙E∙N za lekci zrušenou v průběhu posledního měsíce výpovědní doby kurzu či smlouvy i v období max. 30 dnů po uplynutí výpovědní doby smlouvy, tj. po skončení smlouvy.

  Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

  Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

  Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.