RECOMMENDATION BONUS

Pravidla / Terms

Pravidla doporučování

Pro získání bonusu je nutné, abyste nám kontakt na kandidáta zaslali Vy (jinak o vašem doporučení nebudeme vědět) na adresu recruitment@jcl.cz.

Za každého kandidáta, kterého doporučíte a který projde náborovým procesem, můžete dostat celkovou odměnu až 5000 Kč.

Odměna závisí na aktuálním počtu lekcí v rozvrhu doporučeného lektora, a to následovně:

2 - 9 x 45 min. týdně - odměna 500 Kč

10 - 23 x 45 min. týdně - odměna 1.500 Kč

24 a více x 45 min. týdně - odměna 2.500 Kč

První část odměny je vyplacena v nejbližším výplatním termínu po odpracování 3 měsíců doporučeným kandidátem. Druhá část odměny je vyplacena po odpracování celkem 12 měsíců doporučeným kandidátem v případě dodržení smluvních podmínek.


Recommendation Bonus terms

To get the bonus just forward the candidates CV / e-mail address to recruitment@jcl.cz (so we know it was you who recommended the teacher).

You can get up to 5000 CZK for every successful candidate.

The bonus amount depends on the new teachers ́s schedule:

Between 2 and 9 x 45-minute lessons a week - 500 CZK bonus

Between 10 and 23 x 45-minute lessons a week - 1,500 CZK bonus

24 or more 45-minute lessons a week - 2,500 CZK bonus

The first part of the bonus is paid with the pay for the month in which the recommended teacher has been teaching for three months. The second part of the bonus is paid after the recommended teacher has been teaching for 12 months and has kept the Terms and Conditions of the contract.