STUDIUM ČEŠTINY – PRO CIZINCE VÍC NEŽ JEN HOBBY (HR FORUM 6/22)

Kurzy českého jazyka se od ostatních liší v mnoha ohledech. Studenty jsou cizinci, kteří se potřebují dorozumět s místními a mnohdy dosáhnout konkrétní jazykové úrovně, např. kvůli povolení k trvalému pobytu. Studium pro ně není pouze volnočasovou aktivitou a reflektovat by to měli jak samotní lektoři, tak zaměstnavatelé.

Narozdíl od dalších cizích jazyků, čeština je pro studenty často jazykem komunikace. Potřebují se naučit vyřešit základní situace a přistupují proto ke studiu odlišně. Většina studentů se už za několik týdnů naučí vyjádřit, co potřebuje, ale porozumět druhé straně trvá o poznání déle. „Češi nejsou zvyklí mluvit česky s cizinci-začátečníky a často neví, jak svůj projev zjednodušit. Prosím, mluvte pomalu, dělejte mezery mezi slovy a pokud vás napadne internacionální synonymum, použijte ho. Vaši noví sousedé vám budou vděční,“ apeluje Monika Jowettová, senior lektorka češtiny pro cizince v James Cook Languages.

Podmínky k pobytu

Kurzy vyhledávají cizinci také v návaznosti na požadavky úřadů. Pro trvalý pobyt v České republice potřebuje žadatel dosáhnout úrovně A2, pro získání občanství alespoň B1. „Firmy pro své zaměstnance většinou tento typ kurzu nepoptávají. Kurzy češtiny nabízejí pro cizince jako bonus, komunikačním jazykem zůstává např. angličtina nebo němčina. Zkoušky k trvalému pobytu řeší většinou zaměstnanci po vlastní ose,“ popisuje přístup firem Bibiana Machátová, Academic Director James Cook Languages. Avšak pokud společnost najímá zaměstnance na dobu neurčitou a plánuje s nimi spolupracovat dlouhodobě, je vhodné brát v potaz i úroveň jejich češtiny. Aby zaměstnanci dosáhli požadované úrovně, a bylo jim vyhověno v žádosti, potřebují se věnovat jazyku intenzivně.

Lektor jako nedostatkové zboží

Zájem o studium češtiny u nás, především kvůli válce na Ukrajině, v posledních měsících výrazně vzrostl a podobný vývoj můžeme předpokládat i nadále. Lektorů češtiny pro cizince je ale v jazykových školách dlouhodobě nedostatek. Vyučující nachází uplatnění a větší stabilitu ve státním školství nebo se vydávají na dráhu freelancera. Jak vypadá ideální lektor? Musí umět o jazyce přemýšlet, být trpělivý a nápaditý, vše ostatní se lze naučit, a to na kurzech od nejrůznějších institucí nebo přímo od jazykových škol. „V James Cook Languages používáme naší vlastní metodiku Coach&Practise, která je založená na komunikativním přístupu. Lektor ukazuje studentovi směr, jakým se v jazyce vydat, na kterou slovní zásobu či gramatické téma se zaměřit. Student sám je tím, kdo objevuje principy fungování jazyka a aplikuje je v aktivním projevu,“ popisuje Machátová.

Garance zaměstnavatele

Doba, za kterou se může cizinec naučit češtinu skutečně používat, se pohybuje na škále mezi jedním rokem a celým životem. Záleží, jaké další jazyky student ovládá, zda umí nějaký příbuzný jazyk, a především zda se češtině věnuje systematicky nebo se učí tzv. odposlechem. Zaměstnavatel, který umožní cizinci přístup ke kvalitnímu jazykovému vzdělávání, poskytuje zároveň určitou jistotu, že s ním počítá do budoucna, že se může v Česku cítit jako doma. Gesto, které mohou noví kolegové nejen z Ukrajiny ocenit zdaleka nejvíce…