Studium češtiny – pro cizince víc než jen hobby (HR Forum 6/22)

Kurzy českého jazyka se od ostatních liší v mnoha ohledech. Studenty jsou cizinci, kteří se potřebují dorozumět s místními a mnohdy dosáhnout konkrétní jazykové úrovně, např. kvůli povolení k trvalému pobytu. Studium pro ně není pouze volnočasovou aktivitou a reflektovat by to měli jak samotní lektoři, tak zaměstnavatelé.

Narozdíl od dalších cizích jazyků, čeština je pro studenty často jazykem komunikace.
Potřebují se naučit vyřešit základní situace a přistupují proto ke studiu odlišně. Většina
studentů se už za několik týdnů naučí vyjádřit, co potřebuje, ale porozumět druhé straně trvá
o poznání déle. „Češi nejsou zvyklí mluvit česky s cizinci-začátečníky a často neví, jak svůj
projev zjednodušit. Prosím, mluvte pomalu, dělejte mezery mezi slovy a pokud vás napadne
internacionální synonymum, použijte ho. Vaši noví sousedé vám budou vděční,“ apeluje
Monika Jowettová, senior lektorka češtiny pro cizince v James Cook Languages.

Podmínky k pobytu

Kurzy vyhledávají cizinci také v návaznosti na požadavky úřadů. Pro trvalý pobyt v České
republice potřebuje žadatel dosáhnout úrovně A2, pro získání občanství alespoň B1.
„Firmy pro své zaměstnance většinou tento typ kurzu nepoptávají. Kurzy češtiny nabízejí pro
cizince jako bonus, komunikačním jazykem zůstává např. angličtina nebo němčina. Zkoušky
k trvalému pobytu řeší většinou zaměstnanci po vlastní ose,“ popisuje přístup firem Bibiana
Machátová, Academic Director James Cook Languages.
Avšak pokud společnost najímá zaměstnance na dobu neurčitou a plánuje s nimi
spolupracovat dlouhodobě, je vhodné brát v potaz i úroveň jejich češtiny. Aby zaměstnanci
dosáhli požadované úrovně, a bylo jim vyhověno v žádosti, potřebují se věnovat jazyku
intenzivně.

Lektor jako nedostatkové zboží

Zájem o studium češtiny u nás, především kvůli válce na Ukrajině, v posledních měsících
výrazně vzrostl a podobný vývoj můžeme předpokládat i nadále. Lektorů češtiny pro cizince
je ale v jazykových školách dlouhodobě nedostatek. Vyučující nachází uplatnění a větší
stabilitu ve státním školství nebo se vydávají na dráhu freelancera.
Jak vypadá ideální lektor? Musí umět o jazyce přemýšlet, být trpělivý a nápaditý, vše ostatní
se lze naučit, a to na kurzech od nejrůznějších institucí nebo přímo od jazykových škol. „V
James Cook Languages používáme naší vlastní metodiku Coach&Practise, která je
založená na komunikativním přístupu. Lektor ukazuje studentovi směr, jakým se v jazyce
vydat, na kterou slovní zásobu či gramatické téma se zaměřit. Student sám je tím, kdo
objevuje principy fungování jazyka a aplikuje je v aktivním projevu,“ popisuje Machátová.

Garance zaměstnavatele

Doba, za kterou se může cizinec naučit češtinu skutečně používat, se pohybuje na škále
mezi jedním rokem a celým životem. Záleží, jaké další jazyky student ovládá, zda umí
nějaký příbuzný jazyk, a především zda se češtině věnuje systematicky nebo se učí tzv.
odposlechem.

Zaměstnavatel, který umožní cizinci přístup ke kvalitnímu jazykovému vzdělávání, poskytuje
zároveň určitou jistotu, že s ním počítá do budoucna, že se může v Česku cítit jako doma.
Gesto, které mohou noví kolegové nejen z Ukrajiny ocenit zdaleka nejvíce…The website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following option, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted advertising.

You can turn off or edit personalization and targeted advertising at any time. The consent now granted is valid for 1 year.