S∙E∙N BIBIANY MACHÁTOVÉ

Bibiana Machátová působí ve skupině EDUA Group již sedmým rokem, poslední tři jako Academic Director společnosti James Cook Languages. Ze své pozice dohlíží především na metodiku výuky a oddělení lektorů a jak sama říká, práce je to velmi různorodá. Jejím životním úspěchem a nejdéle trvajícím projektem je rodina – už více než sedmnáct let se Bibianě daří s manželem tvořit harmonické prostředí pro výchovu jejich dětí. Ve volném čase si společně užívají jízdu na kolech, návštěvují galerie a objevují Českou republiku a Evropu. Jeden S∙E∙N se právě podařilo splnit, do budoucna má ale Bibiana řadu dalších snů. Přála by si třeba projet na kole Japonsko, naučit se hrát na klavír a mluvit maďarsky. 

Jak důležitou roli hrají v projektu S∙E∙N lektoři?

Lektoři a studenti jsou v tomto projektu stěžejní. Je důležité, aby spolu komunikovali a aby lektoři studenty podporovali v nahrazování zrušených lekcí. Tím přispějeme k pravidelnosti a efektivitě výuky. 

Co pro ně zapojení do projektu přináší?

Lektorům projekt přinese hlavně stabilitu a pravidelnost. Usnadní jim plánování jak na profesionální úrovni (jak rozvrhnout plán kurzu i jednotlivých lekcí) tak na osobní úrovni (jak si efektivně zorganizovat čas).

S∙E∙N si zakládá na výuce praktických dovedností, které studenti využijí ve své praxi. O jaké dovednosti a témata se jedná?

V rámci Jazykového katalogu, kam se studenti dostanou v případě, že se nedokážou se svým lektorem domluvit na náhradní lekci, si mohou vybírat z tematických nebo dovednostních lekcí. V každé lekci budou procvičovat zejména komunikaci a schopnost vyjádřit se k určitému tématu.

V rámci dovednostních lekcí jsme pro studenty připravili širokou škálu témat z business prostředí jako jsou různé aspekty prezentování, obchodního jednání či psaní e-mailů. Všechny tyto dovednosti mohou studenti okamžitě začít využívat ve svém pracovním i osobním životě.

Co pro vás v přípravě projektu bylo největší osobní a profesní výzvou?

Při přípravě projektu těchto rozměrů je výzvou vždy efektivní komunikace. Cesta od návrhu jednoduchého a efektivního systému k jeho realizaci byla dlouhá a komplikovaná, absolvovali jsme desítky setkání a diskuzí o jednotlivých detailech systému. Bylo nutné dělat kompromisy a znovu si připomenout, jak může jedno rozhodnutí ovlivnit práci desítek lidí. 

Na čem jste konkrétně během uplynulého roku v rámci vašeho týmu pracovali?

Stáli jsme u zrodu koncepce projektu, s projektovým manažerem Jarkem Pohankou jsme pracovali na systému, který by byl funkční, efektivní a přínosný pro studenty i lektory. Další fáze probíhali v režii IT a obchodního týmu a my jsme měli konzultantskou roli. Můj tým pak intenzivně pracoval na návrhu Katalogu, na formátu a obsahu jednotlivých lekcí a samozřejmě na výběru a přípravě lektorů. 

Vnímáte S∙E∙N jako revoluční projekt v oblasti výuky jazyků?

Ano, určitě. Časté rušení lekcí je dlouhodobě diskutovanou skutečností, na kterou se s nelibou dívají jak HR manažeři, kteří jsou zodpovědní za jazykovou výuku ve svých společnostech, tak lektoři, kteří jsou negativně zasaženi výpadky lekcí a příjmu. Věřím, že systém, který jsme navrhli, se velmi rychle stane novým standardem na trhu výuky jazyků. 

Řeší S∙E∙N i nějaký aktuální problém na straně lektorů? S čím jim systém pomůže?

S∙E∙N pomůže lektorům ke stabilizaci jejich rozvrhů, k lepšímu plánování práce i času. 

Překvapilo vás něco za uplynulý rok v online výuce a celkově digitalizaci jazykového vzdělávání?

Pozitivně mě překvapilo, kolik studentů přešlo na online formát výuky a kolik z nich si tento formát výuky oblíbilo a chce u něho zůstat. 

Povídali jsme si o SNU, který se stal realitou. Máte v oblasti jazykové výuky ještě nějaký sen, který na splnění čeká?

Ano, určitě. Týká se hodnoty jazykového vzdělávání a smýšlení celé společnosti. Věřím, že jednou jako společnost dospějeme do stavu, kdy si budeme vážit hodnoty vzdělání a budeme za kvalitu ochotní platit adekvátní cenu. Český trh s jazykovým vzděláváním je dlouhodobě podhodhocený a mnoho kvalitních lektorů nám odchází do jiných sfér. Věřím, že lektorské povolání bude jednou také plnohodnotně oceněné.

Kdo je za vás tím pravým člověkem, který nám může říct ohledně Systému Efektivních Náhrad podrobnosti z jiného pohledu?

Určitě bude dobré podívat se na S∙E∙N i z lektorského pohledu. Naše senior lektorka Kateřina Hrušková pomáhala mému týmu s předpilotním testováním formátu lekcí a je proto tím nejvhodnějším lektorem.

  ZJISTIT VÍC