S∙E∙N JAROSLAVA POHANKY

Projektový manažer Jarek Pohanka patří do týmu James Cook Languages téměř 5 let. Jeho práce ho nepřestává bavit hlavně díky její rozmanitosti a výzvám, které před něj staví. Správnou work-life balance si Jarek udržuje sportem, četbou a výlety, ale ze všeho nejraději tvoří a vyrábí. Sní o domě s dílnou hodnou skutečného kutila a pořádnou zahradou, kde by si mohl užívat rodinnou pohodu. Za své největší úspěchy považuje v osobní rovině sňatek s jeho báječnou ženou a v rovině pracovní realizaci projektu S∙E∙N. Právě k němu směřovaly naše otázky.

Před rolí projektového manažera jste vedl jednu z poboček JCL. Vidíte mezi oběma rolemi nějakou spojitost?

Kromě vedení pobočky jsem měl převážně na starost i péči o vybrané klienty. Získal jsem tedy bohaté zkušenosti s jejich potřebami a současně jsem měl díky vedení pobočky možnost většího náhledu do praxe našich lektorů. Spojitostí rolí je organizace práce a týmů. Nicméně ještě důležitější byla možnost poznání potřeb a problémů z praxe všech stran.

Kolik práce stojí za Systémem Efektivních Náhrad? Jaký aspekt byl z vaší pozice projektového manažera nejnáročnější?

Na začátku, v momentě prvotní myšlenky, to vypadá celkem jednoduše. Po detailním rozpracování projektu již složitěji, ale stále poměrně nenáročně. V samotné praxi, kdy se celý projekt a IT systém realizuje, je to už velmi složité. Je to nový systém, který vkládáme do stávající logiky fungování výuky a logiky systému. Systém se navíc dotýká všech našich oddělení. Nic neopomenout a pohlídat veškeré aspekty, aby vše fungovalo, je obtížné a časově náročné.

Co vám dělá z celého projektu největší radost?

Největší radosti vidím dvě. Na jednu stranu je to zapojení a spolupráce kolegů napříč firmou i zapojení klientů formou konzultací. Jedná se o komplexní projekt. Dotýká se všech našich oddělení i klientů a spolupráce napříč byla nutná. Na druhou stranu jsou to ohlasy našich ostatních klientů. To, že celá myšlenka dává všem zúčastněným smysl a že ta práce na pozadí stála za to.

Jaký nejvěší benefit podle vás S∙E∙N klientům přinese?

Jednoznačně efektivitu. My i naši klienti máme stejný cíl. Zvyšovat jazykovou dovednost našich studentů, resp. zaměstnanců našich klientů. Aby naše spolupráce fungovala, musí dávat smysl jak nám, tak našim klientům a potažmo i studentům. Z pohledu klientů přináší S∙E∙N efektivnější využití vynaložených nákladů. Z pohledu studentů vyšší efektivitu v oblasti zaměření na potřeby jednotlivce se zaměřením na pracovní praxi.

Celý koncept představujete po roce práce. Je něco, co vás na přípravě projektu překvapilo?

Největším překvapením jsou pro mě v takové míře pozitivní reakce našich klientů. Po představení myšlenky a principu fungování přichází většinou rovnou dotaz „kdy můžeme začít?“. Tedy překvapilo mě to, jak přesně jsme dokázali najít a vyřešit potřebu, která je aktuální a společná všem. Věřím, že jde o nový a moderní přístup k firemnímu vzdělávání.

Změní se podle vás s představením Systému Efektivních Náhrad i vnitřní chod celé společnosti JCL?

Věřím, že určitě. Jak konkrétně však nedokážu nyní posoudit. Minimálně si myslím, že nám opět dodá sílu a odvahu do dalších projektů. Vždy jsme se snažili přinášet nové věci a udávat směr. Prošli jsme si nelehkou dobou a veškeré síly vložili do projektu S∙E∙N. Úspěchy, které od začátku začíná projekt sklízet, přináší celému JCL novou energii.

Kdo je za vás tím pravým člověkem, který nám může odtajnit podrobnosti o projektu z jiného pohledu?

Tím pravým člověkem bude jistě kolegyně Blanka Bartáková, vedoucí oddělení péče o zákazníky.

ZJISTIT VÍC