Zásady zpracování osobních údajů

Souhlasím, aby společnost James Cook Languages s.r.o., Národní 416/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26753456 ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpracovávala mé jméno, telefonní číslo a moji emailovou adresu.

Rádi bychom Vámi zadané kontaktní údaje i dále využívali pro naši vzájemnou komunikaci, abychom zajistili hladkou organizaci a průběh Vaší výuky (například pro informování o detailech konání lekcí apod.) Rádi bychom vám také občas zasílali informace typu obchodní sdělení o činnosti naší společnosti v rámci jazykové výuky včetně marketingových sdělení.

 

Chtěli bychom Vás informovat o některých aspektech zpracování založeného tímto souhlasem, a také o tom, jaká práva máte v souvislosti s tímto zpracováním. Činíme tak formou otázek a odpovědí.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů, jež budou použity pro účely zasílání obchodních sdělení?

Správcem je James Cook Languages s.r.o., Národní 416/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26753456.

 

Za jakým účelem zpracovává James Cook Languages s.r.o. Vaše osobní údaje, k jejichž zpracování udělujete souhlas?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zasílání obchodních sdělení o činnosti naší společnosti v rámci jazykové výuky, které Vám pomohou lépe se orientovat v přehledu námi nabízených služeb.

 

Na základě jakého titulu James Cook Languages s.r.o. zpracovává pro účely zasílání obchodních sdělení tyto osobní údaje?

Titul pro toto zpracování je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud souhlas neudělíte, nemůže James Cook Languages s.r.o. používat Váš email pro účely přímého marketingu.

 

Komu James Cook Languages s.r.o. předává Vaše osobní údaje?

Jen našim blízkým spolupracovníkům pro účely splnění běžných administrativních agend, a to osobám poskytujícím naší společnosti serverové, cloudové, IT služby, či osobám poskytujícím služby pro správu naší společnosti.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte? (např.)

Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám James Cook Languages s.r.o. na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu, tedy aby společnost James Cook Languages s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li pro to splněny podmínky dle čl. 16 GDPR.
Právo, aby společnost James Cook Languages s.r.o. omezila zpracování osobních údajů, budou-li pro to splněny podmínky dle čl. 18 GDPR.
Právo na níže uvedeném telefonním čísle či e-mailu souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat v tom rozsahu, ve kterém bylo zpracování na souhlasu založeno (pořízení používaní fotografie a uchování osobních údajů pro účely další spolupráce), a právo na následné vymazání těchto údajů
Právo na sdělení informací o příjemcích Vašich osobních údajích dle čl. 19 GDPR.
Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat kdykoliv během obvyklých pracovních hodin.

Kontaktní osoba: Milan Kinský, tel.: +420 778 78 74 76 e-mail: milan.kinsky@jcl.cz.

 

INFORMAČNÍ POVINNOST VE VZTAHU K UCHAZEČŮM O POZICI V JAMES COOK LANGUAGES S.R.O.
 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost James Cook Languages s.r.o., Národní 416/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26753456.

 

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat kdykoliv během obvyklých pracovních hodin.

Kontaktní osoba: Milan Kinský, tel.: +420 778 78 74 76 e-mail: milan.kinsky@jcl.cz.

 

Účel, pro který Vaše osobní údaje zpracováváme, je nábor nových zaměstnanců. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy na Vaši žádost.

 

V případě, že bychom Vám po výběrovém řízení nemohli nabídnout pracovní pozici, budou Vaše osobní údaje zpracovány nejdéle 3 měsíce po skončení výběrového řízení. Poté budou vymazány.

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.