Operazione Italiano v UniCredit Bank

Zajímá vás, jak probíhá naše spolupráce s firemními klienty? A jaké úspěšné projekty už máme za sebou? Přečtěte si, jak probíhala jazyková výuka v UniCredit Bank. Zjistíte, že vyučujeme nejen angličtinu.

V UniCredit bank jsme chtěli podpořit kulturní diverzitu v bance tím, že poskytneme našim zaměstnancům možnost naučit se jazyk naší mateřské společnosti. 

Miriam Kaufmannová

P&C Recruitment, UniCredit Bank

UniCredit chtěl svým zaměstnancům poskytnout možnost promluvit si s vedením společnosti a s některými kolegy v jejich mateřském jazyce - italštině. 

Podle původního požadavku jsme měli připravit lekce pro ředitele společnosti, který by pak nachystané lekce odučil sám - za asistence našeho lektora. Z hlediska metodiky nám ale takový model nedával smysl, a tak jsme se společně domluvili na formě, kdy lekce povede lektor a do výukového plánu budou zařazena videa zaměřená na téma dané lekce - s panem ředitelem v hlavní roli. 

Projekt dostal název Úvod do italštiny a přihlásilo se do něj nečekaných 400 zaměstnanců! Bylo proto nutné přistoupit na jinou formu výuky. Z původně plánovaných prezenčních kurzů nakonec vznikly dva online workshopy, každý pro zhruba 200 lidí. Na každou z 12 lekcí byla připravena prezentace zaměřená na základní gramatiku a témata vhodná pro běžnou konverzaci. V prezentaci nechyběly odkazy na videa a aktivity pro menší skupinky studentů. Slovní zásobu si studenti mohli procvičit v aplikaci Quizlet. 

Nejpilnější studenti následně dostali možnost pokračovat s výukou italštiny s našimi lektory na pravidelné bázi.

Díky vynikající práci jazykové školy jsme mohli uspořádat kurz, který nebyl určen pouze malé skupině zájemců, ale mohl být dostupný všem. Nakonec se kurzu zúčastnilo více než 400 zaměstnanců.

Miriam Kaufmannová 

P&C Recruitment, UniCredit Bank