​JAK NA UČENÍ CIZÍCH JAZYKŮ?

Zajímají vás super triky a tipy, jak si zjednodušit učení se jazyků? Připravili jsme pro vás článek plný triků a tipů, jak na učení cizích jazyků. Jsou tam zmíněny zajímavé postřehy a tipy od našich zkušených lektorů a najdete v něm tři důležité kroky, které je dobré dodržet pro vytvoření a udržení si motivace k učení.

Jste pozitivní a berete vše s úsměvem? Pak máte ideální předpoklady se ve výuce cizích jazyků posunout zase o kousek dál. Hned na startu je důležité si správně učení rozplánovat, aby vám motivace ve výuce vydržela co nejdéle. Náš lektor Šimon Steffal přináší další tipy na efektivní výuku cizích jazyků, jejichž znalost Češi potřebují jako sůl.

Abychom mohli sestavit funkční učební plán, je třeba znát dva základní termíny, respektive si říci, co konkrétně znamenají pro nás.

AUTOKONCEPCE – tedy CO se budeme učit. Víme, co to je i co se chceme naučit, dokážeme to podrobně popsat, víme, jak změřit, že jsme toho dosáhli a které dílčí kroky k tomuto cíli vedou.

AUTONOMIE – pod tímto pojmem si představte JAK. Umíme k cíli dojít sami? Máme k tomu potřebné znalosti a nástroje? Pokud ne, umíme si najít někoho, kdo nám poradí? Jak budeme postupovat a jak konkrétně postup změříme?

Pro stanovení cíle pomůže si zodpovědět tyto otázky:

1. Proč to dělám?
2. Kam směřuji?

Důvody, kvůli kterým se začínáme učit, se obecně dají rozdělit do 3 hlavních kategorií – práce, vzdělání nebo zábava (případně jejich kombinace). Jednotlivé důvody jsou navíc provázané – učím-li se kvůli práci, může se mi tato znalost hodit i pro zábavu (cestování do zahraničí) nebo vzdělání (manuál na novou Smart TV) – jde o to, nad tímto přemýšlet z širšího úhlu pohledu.

Pro dlouhodobou motivaci je důležité mít důvod se učit. Tedy dlouhodobý cíl. O tom, co to efektivní cíl je, si povíme za malý okamžik.

Bezdůvodné učení, tzv. ze setrvačnosti, snižuje chuť se snažit, protože vlastně nevíme, proč to děláme a mrháme tak energií, časem i penězi.

TIP!

Napište si svůj důvod na papír a každý měsíc se na něj alespoň 1x podívejte a nahlas si jej přečtěte. Nalepte si jej na monitor nebo na první stranu sešitu, který používáte na výuku.

 

Pro úspěšné učení je zásadní stanovit si cíl co nejkonkrétněji. To se skládá ze tří stejně důležitých zásad:

1) Buďte konkrétní

Např. „naučím se anglicky“ není dobrý cíl, protože pod pojmem „umět“ si můžeme představit mnoho různých věcí – dorozumět se v hotelu, přeložit si program kongresu nebo si třeba popovídat o jaderné fyzice. Určete si konkrétnější cíle (naučím se pět základních frází pro otevření a uzavření e-mailové komunikace…).

 

2) Dejte si časový rámec (alespoň orientační)

Pokud si definujete, do kdy co stihnete, pomůže vám to si lépe plánovat, co se chcete naučit a jak se to budete učit. Díky časovému ohraničení svého učení víte, kdy máte zhruba do cíle dojít a můžete si tak mapovat, jestli postupujete adekvátní rychlostí.

 

3) Své snažení si měřte

Pro efektivní učení je úžasně funkční, být schopen změřit postup a svůj úspěch – tím, že si cíl pomyslně odškrtnete, budete mít hned lepší pocit. Pozitivní emoce pak mají zásadní vliv na vaše další úspěšné učení a „nakopnou“ motor vzdělávání pro další kolo.

Dobrý příklad dlouhodobého cíle je:

„Naučím se anglicky tak, abych se dokázal bez problémů domluvit na dovolené.“

Pro úspěch v osvojení si cizích jazyků platí anglické rčení – kde je vůle, tam je cesta. Plán a konkrétní měřitelný cíl jsou užiteční pomocníci na cestě ke zlepšení vašich jazykových schopností.