ÚVOD DO ČEŠTINY – JAZYKOVÝ KURZ ZDARMA

Pro ukrajinské mluvčí nabízíme bezplatný jazykový kurz. Projdeme spolu základy českého jazyka nezbytné ke zvládnutí běžných situací jak