S∙E∙N KATEŘINY HRUŠKOVÉ

Kateřina Hrušková působí jako senior lektorka angličtiny v James Cook Languages více než 6 let. Denně pracuje se studenty rozličných profesí a životních příběhů a s lektory ze všech koutů světa. Lidské rozmanitosti je přímo uměrná rozmanitost jejích pracovních zážitků. Vzhledem k tomu, že velká čast práce nyní probíhá u monitoru počítače, každou volnou chvilku Kateřina tráví v zahradě, parku nebo v lese, kdekoli je zeleno a čerstvý vzduch. Vždy se jí dařilo trávit trávit čas v dobré společnosti. Ve svém osobním i pracovním životě se Kateřina pohybuje mezi lidmi, kteří ji inspirují stále se učit novým věcem. Jejím velkým snem je cesta kolem světa s její rodinou a klidně ji protáhne na více naž 80 dní... Naštěstí doba přeje digitálním nomádům a online výuku lze realizovat odkudkoli.

Před rokem se veškerá výuka přesunula do online prostředí. Byla pro lektory JCL změna zásadní?

Ano, byla. Jako pro všechny lidi po celém světě. I když jsme i před koronakrizí nabízeli našim klientům kurzy jazyků online, nebyl o ně příliš velký zájem. Loni na jaře jsme všichni museli zásadně změnit způsob své práce. Pro lektory byl minulý rok velmi intenzivní – museli jsme se naučit pracovat se spoustou nových nástrojů, přeorganizovat strukturu našich lekcí a být velmi kreativní.

Online výuka je u studentů stále více populární. Je tomu tak i na straně lektorů? Jaké mají online lekce výhody a nevýhody?

Online výuka je populární i u lektorů – určitě šetří čas, který lektor tráví na cestě za svými studenty. Výhodou online výuky je nepochybně flexibilita plánování a možnost snadno a přirozeně využívat online nástroje. Samozřejmě, že někteří studenti i lektoři preferují osobní kontakt, a tak po uvolnění vládních opatření spěchali zpátky do tříd.

     

 

Existují výukové prvky, které jsou specifické právě pro online výuku a během prezenčních hodin využít nejdou?

Každý z formátů, online i prezenční, má své klady (a svá úskalí). Online prostředí přímo vybízí k výše zmiňovanému zapojování internetových zdrojů do výuky – ať už se jedná o plánované či ad hoc využití. Mluvíme o internetových zdrojích psaného textu, videí, podcastů, ale také rešeršování informací či práci s vizuálními podklady.

Druhým obrovským kladem je pravidelný nácvik pohybu v prostředí online meetingů, které se staly běžnou součástí v zásadě každého mého studenta. Ten se je nyní naprosto přirozeně učí ovládat v cizím jazyce, řešit problémy, které mohou nastat atp. Stejně tak si umíme velmi jednoduše vytvořit adaptované podmínky například vypnutím kamer, kdy cvičíme dovednosti poslechu a vedení konverzace bez vizuálního kontaktu, což je situace v prezenční výuce v zásadě nereplikovatelná.

Systém Efektivních Náhrad je přínosný pro všechny zapojené strany. Co poskytne lektorům?

Lektorům projekt přinese lepší konzistenci práce se studenty – díky pravidelnosti bude snadnější plánovat jak jednotlivé lekce, tak celý kurz. Bez pravidelně konaných lekcí je těžké zabezpečit studentův pokrok, což je demotivující pro obě strany, jak pro studenta, tak pro lektora. A pak je tu samozřejmě finanční otázka. Pro lektory je stabilní rozvrh, a tedy predikovatelný příjem naprosto zásadní; pokud se lekce budou méně často rušit, resp. nahrazovat, je jistá finanční stabilita obrovský benefit.

Projekt S∙E∙N zajistí nulovou absenci studentů. Jaký dopad má časté vynechávání lekcí na pokroky ve výuce?

Učení se cizímu jazyku potřebuje dva zásadní komponenty, a těmi jsou angažovanost studenta a opakování – a nemyslím teď opakování probrané látky, mám na mysli častý kontakt studenta s cílovým jazykem. Nemusí se jednat o zásadní časovou investici denně; při pravidelné výuce postačí zařadit 10-15 minut každý (s přivřenýma očima druhý) den. Zapomínání je však neúprosný proces a vynechávání lekcí nutně vede ke zpomalení pokroku či úplné stagnaci, která se v začarovaném kruhu vrátí v demotivaci studenta a menší ochotě investovat těch 10 minut každý den.

Pro studenty jsou netradiční náhradní lekce z Jazykového katalogu zpestřením. Vnímáte to podobně?

Z pohledu lektora, který tyto lekce učí, se jedná o jedinečný a bez debat zajímavý formát práce. U svých studentů bych ale ráda viděla jako primární nahrazování lekcí se mnou a prokládání katalogovými lekcemi jen výjimečně - jednoduše protože soustavná práce s jedním lektorem, systematická a personalizovaná, je koncept, o němž jsem plně přesvědčená.

Čím jsou výjimečné tematické a dovednostní lekce? Jak se od sebe liší?

Tematické lekce nabízí studentům hodinu postavenou na všeobecném tématu se zaměřením na slovní zásobu či gramatické téma, výjimečně v kombinaci obého. Dovednostní lekce se výrazněji orientují na business prostředí a primárně učí studenta poradit si v konkrétně vymezené situaci. Vzhledem k tomu, že učení se cizímu jazyku je věc komplexní, student každopádně nesáhne vedle ani v jednom případě.

Máte mezi všemi typy lekcí favorita? Který kurz vyučujete nejraději?

Jako lektorka, jejíž velkou láskou je gramatika, jsem upřímně ráda, že se mi mezi tematické lekce podařilo propašovat Have you heard..? – lekci zaměřenou na nepřímou řeč a její vyjádření v angličtině.

  ZJISTIT VÍC