“MASTERING MISTAKES” ANEB TŘETÍ ROČNÍK NAŠÍ KONFERENCE ART OF TEACHING

Chyby tvoří nedílnou součást lektorské každodennosti. Nejdená se pouze o chyby studentů, ke kterým lektor přistupuje s širokou paletou prostředků, jak je opravit, ale rovněž lektor sám se v hodině vždy „dopouští chyb“ – každá lekce přináší řadu situací, které ho nutí pozměnit původní plán a věnovat se právě položené otázce, dovysvětlit problém, vynechat nebo přidat tu či onu aktivitu. Právě vzhledem dvojsečnosti chyb ve vzdělávání a z ní vyplývající šíře tématu se organizátoři JCL konference Art of Teaching rozhodli učinit z nich téma třetího ročníku.

Již tradiční událost letos připadla na sobotu 22.9. a stejně jako loni přinesl rovněž letos hlavní organizátor akce, Šimon Steffal, několik vítaných ozvláštnění. Tím největším byla bez pochyb přítomnost Declana Careyho, který si vzal pod palec starost o sociální média. Změnou prošel i rozvrh celé akce. Po ranních přednáškách a obědové pauze probíhaly v různých částech kanceláří JCL zároveň tři workshopy vedené našimi Senior Teachery:

  • V prvním si mohli účastníci pod vedením Sary Tirrito vyzkoušet řadu vizuálních pomůcek pro opravování chyb
  • U Anny Wagnerové šlo zase o gamifikaci zpětné vazby
  • Tom Jowett pak vedl workshop o aplikaci okamžité a opožděné opravy chyb v konkrétních situacích

Dopolední přednášky co do kvality zvedly rukavici hozenou předchozími ročníky. Výzvy v podobě otevírajícího Keynote příspěvku se ujali metodici JCL Jakub Hankiewicz a David Grepl.

Jediným letošním externím vystupujícím byl František Tůma z brněnské univerzity. Jeho příspěvek obohatil účastníky o výsledky výzkumu v rámci opravování chyb prostřednictvím konverzační analýzy.

Tereza Štěpánová ukázala inovativní způsob opravy psaných textů využitím aplikace Loom, Vít Benešovský hovořil o nejčastějších chybách, kteřích se dopouštějí lektoři, a v poslední ranní přednášce Julia Mathews nejen položila klíčovou otázku, proč dospělí ztrácí dětskou schopnost vnímat neúspěch jako součást růstu, ale rovněž nabídla praktické tipy na to, jak se zbavit dvou nejčastějších překážek v učení.

Tak jako v minulých letech se neméně cennou součástí konference staly diskuze v průběhu coffee breaků a velký dík tedy patří nejen organizátorům, ale všem, kdo se dostavili s otevřenou myslí, chutí naslouchat a vyměňovat si zkušenosti z lektorské praxe.