Online výuka jazyků má ve světě vzdělávání stále větší slovo

Online výuka je již rok nedílnou součástí jazykového vzdělávání. Lekce vedené bez osobního kontaktu mají svá specifika.

Důležitým aspektem pro úspěšné online lekce jsou kvalitní lektoři, kteří jsou v online prostředí řádně proškoleni, což potvrzuje i Bibiana Machátová, Academic HR Director, ze společnosti James Cook Languages: “Na jaře 2020 jsme zařadili webinář How to Teach Online mezi povinné vstupní školení pro všechny lektory. Sdílíme s nimi jak metodické tipy, tak ty technické. S vývojem technologií je třeba držet krok a nenechat si uniknout nové metody a aplikace,náš metodický tým je proto lektorům po celou dobu k dispozici.”

 

Přes počáteční skepsi, zejména ze strany studentů, si online výuka našla na trhu své místo a v mnoha oblastech zcela předčila očekávání. V průběhu posledního roku se online výuka osvědčila jako rovnocenná alternativa té prezenční a především pro svou flexibilitu zůstane v nabídkách jazykových škol i nadále. Aktuální oblíbenost online výuky by měla podle predikcí přetrvávat i do budoucna, přes 50 % lekcí se plánuje realizovat i nadálé tímto způsobem. Co všechno je před začátkem online výuky třeba pohlídat, na co si dát pozor a jak poznat dobré online lekce?

Kvalita online lekce je postavena na 5 základních pilířích:

 

●       Vhodná platforma

○       Videokonferenčních platforem, přes které může výuka probíhat, je na trhu nespočet. K výběru je vhodné přistupovat individuálně tak, aby se v ní studenti cítili komfortně a zároveň aby měla vše, co je k hladkému průběhu hodiny třeba. Mezi nejosvědčenější platformy patří stále zejména: Google Meet, Zoom, Microsoft Teams či Skype for Business.

●       Komplexní schopnosti

○       Online lekce mohou jednoduše svádět pozornost především k mluvenému projevu. Je důležité věnovat se rozvoji všech 4 základních jazykových dovedností studentů, a to jak produktivního mluveného a psaného projevu, tak i receptivního poslechu a čtení.

●       Interaktivní lekce

○       Online lekce by v žádném případě neměla působit jako předtočená přednáška. Jak zajišťují interaktivitu lekcí v James Cook Languages, popisuje Director of Studies, Tereza Javornická: “Používáme oddělené místnosti pro menší skupinky a pracujeme s materiály, které umožňují paralelní práci všech studentů ve sdíleném prostoru.”.

●       Práce s vizualizací

○       Za použití obrázků, barev či velikosti písma vizualizace značně usnadňuje přijetí nového jazyka. Nenabízí-li možnosti vizualizace videokonferenční platforma, lze využít další nástroje jako jsou online tabule či nástěnky.

●       Poutavý, různorodý program

Online prostředí je pro udržení pozornosti velmi náročné; jsme na počítači, chodí nám e-maily, rozptýlení čeká takřka na každém kliknutí. “Pro úspěšnou hodinu jako lektoři potřebujeme, aby se naši studenti soustředili na výuku, potřebujeme neustále upoutávat jejich pozornost - střídáme aktivity, vybíráme zajímavé podněty (videa, aktuální zprávy) a hlavně vytváříme maximální prostor pro studentovu aktivní práci, zkrátka ho nenecháme ani na chvilku v klidu,” říká Tereza Javornická.