Registrace k jazykovému auditu 2021

Language audit registration 2021

Hodnocení jazykové úrovně je složeno ze tří základních složek: výstup z jazykového auditu, online test a hodnocení jazykové úrovně dle lektora Vašeho kurzu. Výsledkem bude jedna jazyková úroveň.

Nejprve vyplňte, prosím, jazykový online test. Vypracování testu trvá 40 - 90min (v závislosti na Vaší jazykové úrovni) a vypracovat jej můžete kdykoliv. Je však nutné si zkopírovat odkaz níže kde si vyberete test Vámi studovaného jazyka.

TEST: https://langtest.jcl.cz/corporate/

Login: Siemens

Heslo: Siemens

Termín pro vyplnění online testu je 31. 5. 2021

Formulář slouží k přihlášení na telefonický jazykový audit. Po vyplnění a kliknutí na tlačítko "ODESLAT/SEND" bude formulář automaticky odeslán do společnosti James Cook Languages. To, že byl formulář úspěšně zpracován, se Vám zobrazí na monitoru a obdržíte shrnující email.

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte, prosím, James Cook Languages na siemens@jcl.cz.

!!! PŘIHLÁŠENÍ NA JAZYKOVÝ AUDIT JIŽ NENÍ MOŽNÝ - TERMÍNY JSOU JIŽ VYČERPÁNY !!!

______________________________________________________________________________

The assessment of the language level consists of three basic components: the output of the language audit, the online test and the assessment of the language level according to the lecturer of your course. The result will be one language level.

At first, please complete the online language test. It takes 40 - 90 minutes to complete the test (depending on your language level) and you can fill it any time. However, it is necessary to copy the link below where you choose the test of the language you are studying.

 

TEST: ​https://langtest.jcl.cz/corporate/

Login. Siemens

Password: Siemens

 

The deadline for completing the online test is 31. 5. 2021

The form is used to register for a telephone language audit. After filling in and clicking on the "ODESLAT/SEND" button, the form will be automatically sent to James Cook Languages. The fact that the form has been successfully processed will be displayed on the monitor and you will receive a summary email.

In case of any questions about language learning, please contact James Cook Languages at siemens@jcl.cz.

!!! REGISTRATION FOR A LANGUAGE AUDIT IS NO LONGER POSSIBLE - DEADLINES ARE ALREADY FULL !!!