Siemens, s. r. o.

German 6. - 10. 5. 2024

Osobní údaje: / Personal information:

Informace o GID naleznete zde.

You can find information about GID here.

V případě, že nemáte pracovní telefon, uveďte prosím tel. soukromý (bez tel. kontaktu nelze realizovat tel. jazykový audit).

If you do not have a work phone, please fill in a private phone (without a phone contact it is not possible to carry out a phone language audit).

V případě, že nemáte pracovní email, uveďte prosím email soukromý.

If you do not have a work email, please fill in a private email.

Směrnice jazykového vzdělávání naleznete zde.

You can find information about policy on language training here.

Přihlášení na jazykový audit / Registration for the language audit

Přihlašte se, prosím, k jednomu z uvedených termínů telefonických auditů. Audit povede auditor jazykové školy James Cook Languages, který zjistí úroveň Vašeho mluveného projevu. Audit bude trvat přibližně 10 minut.

Vemte prosím na vědomí, že k auditu je možné se přihlásit vždy nejpozději 2 pracovní dny před jeho konáním!


Please sign up for one of the listed telephone audit dates. The audit will be conducted by the auditor of the James Cook Languages language school, who will find out the level of your spoken speech. The audit will take approximately 10 minutes.

Please note that it is always possible to register for the audit no later than 2 working days before it takes place!

 

Pondělí / Monday 6.5.2024 (RP)

German

2024-05-06

Romana Petlachová

Telefonicky / By phone

Čtvrtek / Thursday 9.5.2024

German

2024-05-09

Romana Petlachová

Telefonicky / By phone

Pátek / Friday 10.5.2024

German

2024-05-10

Romana Petlachová

Telefonicky / By phone