Gennet Archa

Na Poříčí 26, Praha 1

REGISTRACE DO JAZYKOVÉ VÝUKY / LANGUAGE REGISTRATION

Na základě nominace do jazykové výuky ze strany Vaší společnosti Vás prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Formulář slouží ke zjištění nezbytných informací pro zahájení výuky. 

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte, prosím, Olgu Hrabaňovou (tel.: 778 496 996, email: olga.hrabanova@jcl.cz).  


Based on your planned language training provided by your company, we want to kindly ask you to fill in the registration form.

The form serves to identify the necessary information for starting the course. 

For any questions about the language courses, please, contact Olga Hrabaňová (tel.: 778 496 996, email: olga.hrabanova@jcl.cz).   

Směrnice jazykového vzdělávání / Language education guidelines

Než začnete vyplňovat formulář, přečtěte si Směrnici jazykového vzdělávání Vaší společnosti. / Before you start filling in the form, please, go through the Language education guidelines. 

OSOBNÍ ÚDAJE / PERSONAL DETAILS: 

INFORMACE O KURZU / COURSE INFORMATION:

V průběhu studia je samozřejmě možné lektora změnit. Například začít s českým a pracovat na gramatice a pak se přesunout k rodilému a více konverzovat.


It is possible to choose another teacher after some time. For example, you can start with a Czech teacher and focus on grammar and then continue with a native speaker to practise conversation. 

Výuka bude probíhat pouze v odpoledních hodinách od 16:00. / Lessons can take place only in the afternoons from 4PM.

KDY MOHU NA LEKCE DOCHÁZET / WHEN I CAN ATTEND LESSONS? 

Pondělí / Monday
Úterý / Tuesday
Středa / Wednesday
Čtvrtek / Thursday
Pátek / Friday