S∙E∙N MARTINA VALENTY

Martin Valenta je součástí JCL čtvrtým rokem a aktuálně působí na pozici Head of Sales. Má možnost ovlivnist obchodní strategii největšího hráče na trh us firemním jazykovým vzděláváním, přinášet a realizovat inovace a především každodenní práce s jeho týmem. Do budoucna by si přál zvýšit hodnotu jazykového vzdělávání v rámci ČR ve vnímání klientů, studentů a i celé společnosti.

Pracovních úspěchů má na kontě nespočet, ale tím jeho největším životním je jistě jeho šťastná a spokojená rodina.

Užívá si ale i jiné aktivity, rád vyráží do přírody a snaží se aktivně sportovat. Za svůj největší

Jak dlouho pracujete v JCL? Co vás na vaší pozici nejvíc baví?
V JCL pracuji čtvrtým rokem. Nejvíce mne baví možnost ovlivnit obchodní strategii největšího hráče na trhu s firemním jazykovým vzděláváním, přinášet a realizovat inovace a především každodenní práce s týmem kolem mne.

Co má obchodní ředitel v projektu S∙E∙N na starosti?

Primárně nastavení strategie prezentace klientům (materiály, zaškolení kolegů atd.), sledování zájmu klientů a následné vyhodnocování. Nicméně projekt S∙E∙N je tak zásadní z pohledu velikosti, že téměř všechna důležitá rozhodnutí konzultujeme na úrovni užšího managementu.

Znamená pro JCL představení Systému Efektivních Náhrad nové obchodní příležitosti?

100% ano. Jsem přesvědčený, že projekt S∙E∙N nám otevře dveře k novým klientům a posílí spolupráci s těmi stávajícícmi. Již v tuto chvíli mohu na základě monitoringu naší akviziční činnosti říci, že v této oblasti je pro nás projekt velmi silnou konkurenční výhodou s výbornou odezvou u potenciálních klientů.

Co je za vás klíčovým argumentem pro vstup klientů do projektu?

Efektivnější forma jazykového vzdělávání = efektivněji vynaložené finanční prostředky do vzdělání zaměstnance.

Co by měl v ideálním případě S∙E∙N přinést pro JCL z byznysového pohledu?

Jednoduše řešeno: spokojené klienty. Spokojený klient, který s námi chce dlouhodobě spolupracovat je zárukou stability na příjmové straně JCL. Jak jsem již uvedl dříve, tak tento projekt vnímáme jako velmi silnou konkureční výhodu na akvizičním poli.

Co je snem obchodníka ve firemní jazykové výuce?

Spokojený klient, který si cení spolupráce s JCL na základě poskytovaných služeb.

Naučila vás práce na projektu S∙E∙N něčemu novému?

Jedná se o velký týmový projekt, ve kterém má svou roli téměř každý z JCL. V rámci velmi dlouhých diskuzí o podobě a parametrech projektu jsem se snažil „držet si odstup“ a „mít nadhled“, aby rozhodnutí byla co nejvíce „objektivní“. Musel jsem se naučit velmi intenzivně vnímat potřeby ostatních částí projektu (lektoři, metodika, systém atd.) a nikoliv jen potřeby byznysu.

Jakým způsobem ovlivnila světová pandemie obchodní segment a projekt S∙E∙N?

Pandemie ovlivnila obchodní segment významně, zásadněji než předešlé celosvětové ekonomické krize. JCL zaznamenala pokles obratu o cca 40 % v období 2Q-4Q 2020. Ruku v ruce s tímto faktem jsme museli redukovat i nákladovou stránku. Klienti s námi přerušili nebo i ukončili spolupráci z ekonomických důvodů či z absence předvídatelnosti jejich ekonomické situace. Mám velkou radost, že se k nám někteří klienti vracejí!

Kdo je za vás tím pravým člověkem, který nám může říct ohledně Systému Efektivních Náhrad podrobnsti z jiného než business pohledu?

Tím pravým člověkem je Bibiana Machátová.