I nerodilí mluvčí jsou skvělí jazykoví lektoři a lektorky (TZ)

Pravidelně rozšiřujeme skupinu svých lektorů i o tzv. nerodilé mluvčí. Jedná se o zahraniční lektory, kteří nemají vyučovaný jazyk jako svůj rodný jazyk. Učitelem cizího jazyka se tak může stát uchazeč s dostatečnou lektorskou kvalifikací, bez ohledu na mateřský jazyk. James Cook Languages tak řeší nedostatek kvalifikovaných lektorů v ČR a odpovídá tak i na otázku diskriminace non-native mluvčích, která se v posledních letech diskutuje čím dál více.

Běžnou praxí v jazykových školách je dělení lektorů na rodilé mluvčí a české lektory. Jazyková škola James Cook Languages však nabízí práci i tzv. nerodilým mluvčím. Anglický jazyk tak může vyučovat např. Švéd za předpokladu, že splní všechna kritéria pro práci lektora v James Cook Languages a prokáže svoji kvalifikaci a perfektní znalost daného jazyka.

Většina jazykových lektorů, kteří nejsou rodilými mluvčími, shání v zahraničí práci mnohem hůře. A to i v případě, že mají dlouholetou praxi a jazyk, který chtějí učit, výborně ovládají, například díky studiu či dlouhodobému pobytu v cizině. Přitom nerodilý mluvčí má mnohdy dokonce i lepší předpoklady pro to stát se lektorem, protože se jazyk sám učil a vnímá jeho specifika, na rozdíl od rodilých mluvčích, kteří si často zautomatizovaná gramatická pravidla svého jazyka uvědomují méně.

Sám jsem cizí jazyk dlouho studoval a díky tomu teď vím, jak se vyvarovat nejčastějších chyb. Za příležitost učit v Praze jsem nesmírně vděčný. Angličtinu ovládám na téměř stejné úrovni jako můj mateřský jazyk, a proto nevidím důvod, proč bych měl být při výuce horším lektorem než ostatní,“ říká Miguel, lektor z Brazílie.

Na naše lektory z řad nerodilých mluvčí máme pozitivní zpětnou vazbu. Klienti nezaznamenali oproti rodilým mluvčím žádné zásadní rozdíly v kvalitě výuky, naopak chválí si jejich pedagogické dovednosti a také trpělivost,“  říká Martina Lichtenbergová, HR Director v James Cook Languages.

Díky náboru této nové skupiny zaměstnanců se James Cook Languages daří stále držet vysokou úroveň výuky jazyků i přes velmi nízkou nezaměstnanost, která je v ČR v posledních měsících velkým tématem.

Od září 2017 do dnešního dne v JCL nabrali celkem 35 zahraničních lektorů – nerodilých mluvčí. Národnostní složení je široké -  Dánsko, Bulharsko, Brazílie, Barbados, Peru, Kolumbie, Malajsie, Arménie, Rusko, Ukrajina, Maďarsko, Polsko, Indie a další. Většina lektorů učí AJ.

 

O společnosti James Cook Languages

James Cook Languages, přední poskytovatel jazykových služeb v ČR, se od roku 1999 specializuje na firemní jazykové vzdělávání. Nabízí komplexní jazykové služby v rámci jednoho dodavatelského vztahu – firemní jazykové kurzy, odborné jazykové kurzy, otevřené jazykové kurzy, studium v zahraničí, překlady, tlumočení a intenzivní jazykové kurzy v České republice i na Slovensku. Ke svým zákazníkům přistupuje individuálně, přičemž detailně identifikuje jejich cíle a potřeby. Vyučuje angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu, italštinu, češtinu pro cizince a další – celkem více než 20 jazyků. Pracuje pro klienty z řad významných českých a mezinárodních společností.

 

Sledujte nás online:

https://www.facebook.com/jcl.cz

https://www.linkedin.com/company-beta/9482603/

https://www.youtube.com/user/jamescooklangs

 

 

 The website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following option, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted advertising.

You can turn off or edit personalization and targeted advertising at any time. The consent now granted is valid for 1 year.