I nerodilí mluvčí jsou skvělí jazykoví lektoři a lektorky (TZ)

Pravidelně rozšiřujeme skupinu svých lektorů i o tzv. nerodilé mluvčí. Jedná se o zahraniční lektory, kteří nemají vyučovaný jazyk jako svůj rodný jazyk. Učitelem cizího jazyka se tak může stát uchazeč s dostatečnou lektorskou kvalifikací, bez ohledu na mateřský jazyk. James Cook Languages tak řeší nedostatek kvalifikovaných lektorů v ČR a odpovídá tak i na otázku diskriminace non-native mluvčích, která se v posledních letech diskutuje čím dál více.

Běžnou praxí v jazykových školách je dělení lektorů na rodilé mluvčí a české lektory. Jazyková škola James Cook Languages však nabízí práci i tzv. nerodilým mluvčím. Anglický jazyk tak může vyučovat např. Švéd za předpokladu, že splní všechna kritéria pro práci lektora v James Cook Languages a prokáže svoji kvalifikaci a perfektní znalost daného jazyka.

Většina jazykových lektorů, kteří nejsou rodilými mluvčími, shání v zahraničí práci mnohem hůře. A to i v případě, že mají dlouholetou praxi a jazyk, který chtějí učit, výborně ovládají, například díky studiu či dlouhodobému pobytu v cizině. Přitom nerodilý mluvčí má mnohdy dokonce i lepší předpoklady pro to stát se lektorem, protože se jazyk sám učil a vnímá jeho specifika, na rozdíl od rodilých mluvčích, kteří si často zautomatizovaná gramatická pravidla svého jazyka uvědomují méně.

Sám jsem cizí jazyk dlouho studoval a díky tomu teď vím, jak se vyvarovat nejčastějších chyb. Za příležitost učit v Praze jsem nesmírně vděčný. Angličtinu ovládám na téměř stejné úrovni jako můj mateřský jazyk, a proto nevidím důvod, proč bych měl být při výuce horším lektorem než ostatní,“ říká Miguel, lektor z Brazílie.

Na naše lektory z řad nerodilých mluvčí máme pozitivní zpětnou vazbu. Klienti nezaznamenali oproti rodilým mluvčím žádné zásadní rozdíly v kvalitě výuky, naopak chválí si jejich pedagogické dovednosti a také trpělivost,“  říká Martina Lichtenbergová, HR Director v James Cook Languages.

Díky náboru této nové skupiny zaměstnanců se James Cook Languages daří stále držet vysokou úroveň výuky jazyků i přes velmi nízkou nezaměstnanost, která je v ČR v posledních měsících velkým tématem.

Od září 2017 do dnešního dne v JCL nabrali celkem 35 zahraničních lektorů – nerodilých mluvčí. Národnostní složení je široké -  Dánsko, Bulharsko, Brazílie, Barbados, Peru, Kolumbie, Malajsie, Arménie, Rusko, Ukrajina, Maďarsko, Polsko, Indie a další. Většina lektorů učí AJ.

 

O společnosti James Cook Languages

James Cook Languages, přední poskytovatel jazykových služeb v ČR, se od roku 1999 specializuje na firemní jazykové vzdělávání. Nabízí komplexní jazykové služby v rámci jednoho dodavatelského vztahu – firemní jazykové kurzy, odborné jazykové kurzy, otevřené jazykové kurzy, studium v zahraničí, překlady, tlumočení a intenzivní jazykové kurzy v České republice i na Slovensku. Ke svým zákazníkům přistupuje individuálně, přičemž detailně identifikuje jejich cíle a potřeby. Vyučuje angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu, italštinu, češtinu pro cizince a další – celkem více než 20 jazyků. Pracuje pro klienty z řad významných českých a mezinárodních společností.

 

Sledujte nás online:

https://www.facebook.com/jcl.cz

https://www.linkedin.com/company-beta/9482603/

https://www.youtube.com/user/jamescooklangs