JAKUB JUHAŇÁK O PROJEKTU S·E·N: JDEME PŘEDSTAVÁM STUDENTŮ NAPROTI (HR FORUM 4/22)

Společnost James Cook Languages dodává komplexní řešení jazykové výuky bezmála 600 klientům. Na přelomu roku spustili S·E·N. Projekt, který změní zajeté pořádky a nastaví nový standard ve světě jazykového vzdělávání. Jak projekt hodnotí Managing Director JCL Jakub Juhaňák?

Můžete ve zkratce popsat, co nového přináší projekt S·E·N do firemní jazykové výuky?

S·E·N, neboli Systém Efektivních Náhrad, přidává studiu na efektivitě. Klient obvykle chce, aby vynaložené prostředky v daném časovém rámci, představme si třeba školní rok, přinesly maximální užitek. Zjednodušeně, aby se student naučil co nejvíce, za co nejkratší dobu.  

Do výuky S·E·N vnáší systematičnost a interaktivitu a díky tomu vše funguje na vyšší obrátky. V případě, že student zruší hodinu, dostane obratem nabídku alternativních termínů a také možnost výběru z různých tematických a dovednostních lekcí z tzv. Jazykového katalogu. Student si sám volí nejen termín náhrady, ale i její formu a zaměření. 

Jaký benefit přináší projekt studentům?

Vítaným benefitem je možnost zvolit si svobodně podobu náhradní lekce. Sám student dokáže nejlépe posoudit, jaké dovednosti a témata potřebuje procvičit, a nabyté znalosti tak může ihned použít v pracovním prostředí. Pozorování vlastních úspěchů v reálných situacích je nejspolehlivější motivací.

Je Systém Efektivních Náhrad vhodným řešením pro všechny typy firem?

S·E·N zabezpečuje pravidelnost a konzistenci výuky a z tohoto pohledu je vhodný pro všechny klienty. Katalogová verze, tzn. interaktivní možnost nahrazování lekcí (tematické lekce, odborné lekce, telefon), je koncipovaná pro nejrozšířenější jazyky jako jsou angličtina, čeština pro cizince a němčina.

Jsou studenti schopni dosáhnout díky tomuto projektu lepších výsledků?

V této fázi projektu zatím nemáme dostatečné množství dat k tomu, abych mohl na tuto otázku jednoznačně odpovědět, nicméně pravidelnost a adekvátní časová dotace jsou spolu s motivací základními stavebními kameny pro pokrok v jakémkoliv studiu. Jsme přesvědčeni, že v delším horizontu projekt bude mít tento efekt.

V čem je projekt unikátní? Vnímáte S·E·N jako zásadní inovaci v oblasti výuky jazyků?

Ano, a byla potřeba. S·E·N je unikátní v možnosti vystoupit z klasického „koloběhu výuky“, tedy hodiny s lektorem, a vyzkoušet si něco nového. Potřebujete se připravit na jednání s obchodním partnerem nebo na prezentaci v angličtině? Skvělé, máte možnost. Chcete konverzaci s lektorem, který má jiný přízvuk, než jste zvyklí? Super, může to být hned příští hodina.

Kam se podle vás bude jazyková výuka ve firmách do budoucna posouvat?

Pandemie přesunula na jistou dobu veškerou výuku do online prostředí. Značná část lekcí zůstává v této formě i nadále a předpokládáme, že tento trend bude pokračovat. Studenti preferují flexibilitu a váží si svého času. Už nebudou fungovat uniformní řešení pro celou společnost. Vždy jsme dbali na individuální přístup a zaměření na praxi konkrétního studenta, do budoucna to bude ale platit dvojnásob. Se Systémem Efektivních Náhrad jdeme představám studentů naproti.The website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic.

By selecting the following option, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted advertising.

You can turn off or edit personalization and targeted advertising at any time. The consent now granted is valid for 1 year.