d e v c i t y

REGISTRACE JAZYKOVÉ VÝUKY / LANGUAGE REGISTRATION

Děkujeme za Váš zájem se zapojit do jazykové výuky ve Vaší společnosti. Abychom
byli schopni připravit kurz podle Vašich představ, rádi bychom Vás poprosili o vyplnění formuláře s Vašimi preferencemi.

Po vyplnění formuláře a kliknutí na tlačítko "ODESLAT" bude formulář automaticky odeslán do společnosti James Cook Languages. To, že byla přihláška úspěšně zpracována, se Vám zobrazí na monitoru. 

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte prosím Key Account Managera: 

Jaroslav Pohanka

email: jaroslav.pohanka@jcl.cz 

tel.: +420 123 456 789


Thank you for your interest in participating in language teaching in your company. To
were able to prepare a course according to your ideas, we would like to ask you to fill in a form with your preferences.

After filling out the form and clicking the "SEND" button, the form will be automatically sent to James Cook Languages. The fact that the application has been successfully processed will be displayed on the monitor.

In case of any questions about language teaching, please contact the Key Account Manager:

Jaroslav Pohanka

email: jaroslav.pohanka@jcl.cz 

tel.: +420 123 456 789

Směrnice jazykového vzdělávání / Guidelines for language education

Prosím, přečtěte si směrnici jazykového vzdělávání. / Please read the language education guideline.

Směrnice jazykového vzdělávání VZOR.pdf

Osobní údaje / Personal data:

Informace o kurzu / Course information:

Doporučujeme, aby kolega / kolegyně měli obdobnou jazykovou úroveň a časové možnosti.

We recommend that a colleague has a similar language level and time options.

Zaměření výuky / Teaching focus:

Please check more boxes.

KDY NEMOHU DOCHÁZET NA LEKCE

WHEN I CANNOT ATTEND THE LESSONS

Pondělí / Monday
Úterý / Tuesday
Středa / Wednesday
Čtvrtek / Thursday
Pátek / Friday