Wunderman Thompson - stávající student / continuing student

REGISTRACE DO SKUPINOVÉ JAZYKOVÉ VÝUKY/LANGUAGE REGISTRATION

Na základě nominace do jazykové výuky ze strany Vaší společnosti Vás prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Formulář slouží ke zjištění nezbytných informací pro zahájení výuky. 

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte prosím Course Managera, Anetu Krobovou, tel.:  776 533 106, email: aneta.krobova@jcl.cz .


Based on your nomination for language training from your company, please fill out the registration form.

The form serves to identify the necessary information for starting the lesson. 

For any questions about the language courses please contact Course Manager, Aneta Krobová, tel.: 776 533 106, email: aneta.krobova@jcl.cz  .