Wunderman Thompson - nový student / new student

REGISTRACE DO SKUPINOVÉ JAZYKOVÉ VÝUKY/LANGUAGE REGISTRATION

Na základě nominace do jazykové výuky ze strany Vaší společnosti Vás prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Formulář slouží ke zjištění nezbytných informací pro zahájení výuky. Poprosíme Vás také o vyplnění elektronického testu, který je nedílnou součástí přihlášky a budete na něj automaticky odkázáni po vyplnění registračního formuláře.

Vyplňte prosím jazykový online test:

login: WTYR
heslo: WTYR

>>>ON-LINE TEST<<<

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte prosím Course Managera, Michaelu Švecovou, tel.:  778 769 786, email: michaela.svecova@jcl.cz. 


Based on your nomination for language training from your company, please fill out the registration form.

The form serves to identify the necessary information for starting the lesson. Please fill in the on-line test, which is the integral part of the registration. There will be a link to the test after you send the form in.

Please fill in the on-line language test:

login: WTYR
heslo: WTYR

>>>ON-LINE TEST<<<

For any questions about the language courses please contact Course Manager, Michaela Švecová, tel.:  778 769 786, email: michaela.svecova@jcl.cz. 

Standardně výuka probíhá mezi 7 - 17 hodinou. / Usually lessons take place between 7 - 17 o´clock.