Wunderman Thompson - nový student / new student

REGISTRACE DO SKUPINOVÉ JAZYKOVÉ VÝUKY/LANGUAGE COURSE REGISTRATION

Na základě nominace do jazykové výuky ze strany Vaší společnosti Vás prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Formulář slouží ke zjištění nezbytných informací pro zahájení výuky. Poprosíme Vás také o vyplnění elektronického testu, který je nedílnou součástí přihlášky a budete na něj automaticky odkázáni po vyplnění registračního formuláře.

Vyplňte prosím jazykový online test:

login: WTYR
heslo: WTYR

>>>ON-LINE TEST<<<

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte prosím Course Managera, Anetu Krobovou, tel.: 776 533 106, email: aneta.krobova@jcl.cz


Based on your nomination for language training from your company, please fill out the registration form.

The form serves to identify the necessary information for starting the lessons. Please fill in the on-line test, which is the integral part of the registration. There will be a link to the test after you send the form in.

Please fill in the on-line language test:

login: WTYR
heslo: WTYR

>>>ON-LINE TEST<<<

For any questions about the language courses please contact Course Manager, Aneta Krobová, tel.: 776 533 106, email: aneta.krobova@jcl.cz  . 

Časové preference/ Time preferences

Kurzy probíhají standardně od pondělí do pátku mezi 8:00 - 18:00. / Courses take place as standard from Monday to Friday between 8:00 - 18:00. 


Kdy se nemůžete lekcí účastnit? (např. z důvodu pravidelného meetingu, vyzvedávání dětí ze školy/školky apod.) / When I can not attend lessons? (e.g. due to regular meetings, picking up children from school/kindergarten etc.) 

Rádi bychom Vás požádali o poskytnutí všech Vašich časových omezení. Vaši výuku nebudeme na tyto časy plánovat. /  We would like to kindly ask you to provide all your time limitations. We will not schedule your lessons at these times.