SMS Infocomm INHOUSE

Kurz přežití v ČR CZECH / Survival course CZECH

PŘIHLÁŠENÍ DO JAZYKOVÉHO SEMINÁŘE / LANGUAGE SEMINAR REGISTRATION

Vážení zaměstnanci SMS Infocomm, 

 

k přihlášení do jazykového semináře, prosím, vyplňte registrační formulář. Povinná pole jsou označena hvězdičkou *. 

Semináře probíhají online přes platformu GoogleMeet, odkaz pro přihlášení a materiály k výuce obdržíte několik dní před termínem vaší lekce přímo od lektora kurzu. Oba semináře probíhají celkem 10 týdnů v určený den/čas. 


Dear SMS Infocomm employees,

 

To enroll in the language seminar, please, fill in the following form. Mandatory fields are marked with an *. 

Seminar's take place online via GoogleMeet, you get link for online lesson's and materials few days before the date of your lesson directly from the teacher. Both seminar's take place for 10 weeks on specific day/time.

Témata / Topics

  • Základní fráze: pozdravy, představování / Basic phrases: greetings, introduction
  • Číslovky / Numerals
  • Objednávání si jídla / Ordering food
  • Základní komunikace v kanceláři / Basic communication in the office
  • Orientace ve městě / Orientation in the city
  • Komunikace u lékaře / Communication at the doctor
  • Co dělat, když nerozumím / What to do if I don't understand

Prosím, nezapomeňte označit svou pozcici / Please, do no to forget to mark your position in the course.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10