Vážený studente,

přihlašování do jazykové výuky bylo ukončeno. Další přihlášení bude možné v průběhu léta 2020 se začátkem výuky v říjnu 2020.


Dear student, 

the enrollment to language education has been cancelled. Further enrollment will be possible during summer 2020 with the start of lessons on October 2020.