Siemens 2020

Registrace k jazykovému auditu 2020

Hodnocení jazykové úrovně je složeno ze tří základních složek: výstup z jazykového auditu, online test a hodnocení jazykové úrovně dle lektora Vašeho kurzu. Výsledkem bude jedna jazyková úroveň. Více informací o jazykovém vzdělávání ve Vaší společnosti naleznete zde

  

Formulář slouží k přihlášení na telefonický jazykový audit a rovněž v něm naleznete odkaz na online test

 

Po vyplnění a kliknutí na tlačítko "ODESLAT/SEND" bude formulář automaticky odeslán do společnosti James Cook Languages. To, že byl formulář úspěšně zpracován, se Vám zobrazí na monitoru a obdržíte shrnující email, včetně odkazu na online test.

 

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte, prosím, James Cook Languages na siemens@jcl.cz .

______________________________________________________________________

Language audit registration 2020
The assessment of the language level consists of three basic components: the output of the language audit, the online test and the assessment of the language level according to the lecturer of your course. The result will be one language level. More information about language education in your company can be found here.
  
The form is used to register for a telephone language audit and you will also find a link to an online test.
 
After filling in and clicking on the "ODESLAT/SEND" button, the form will be automatically sent to James Cook Languages. The fact that the form has been successfully processed will be displayed on the monitor and you will receive a summary email, including a link to the online test.
 
In case of any questions about language learning, please contact James Cook Languages at siemens@jcl.cz .

Osobní údaje: / Personal information:

Informace o GID naleznete zde.

You can find information about GID here.

V případě, že nemáte pracovní telefon, uveďte prosím tel. soukromý (bez tel. kontaktu nelze realizovat tel. jazykový audit).

If you do not have a work phone, please fill in a private phone (without a phone contact it is not possible to carry out a phone language audit).

V případě, že nemáte pracovní email, uveďte prosím email soukromý.

If you do not have a work email, please fill in a private email.

Online test

Vyplňte, prosím, jazykový online test. Vypracování testu trvá 40 - 90min (v závislosti na Vaší jazykové úrovni) a vypracovat jej můžete kdykoliv. Je však nutné si zkopírovat odkaz níže kde si vyberete test Vámi studovaného jazyka.

TEST: ​https:// jcl.cz/sluzby/online-testy/

Termín pro vyplnění online testu je 29.5.2020.


Please complete the online language test. It takes 40 - 90 minutes to complete the test (depending on your language level) and you can fill it any time. However, it is necessary to copy the link below where you choose the test of the language you are studying.

 

TEST: ​https://jcl.cz/en/services/online-tests/

 

The deadline for completing the online test is 29.5.2020.