Přihláška na jazykovou výuku

Po odeslání přihlášky budete vyzváni k vyplnění elektronického testu.

Vypracování testu trvá 40-90 min (v závislosti na Vaší jazykové úrovni) a vypracovat jej můžete po zkopírování odkazu: https://langtest.jcl.cz/corporate také později. 

Heslo: Metlife

Login: Metlife

Vyplnění formuláře a online testu je pro zájemce o výuku povinné.

Pokud máte dotazy týkající se nastavení jazykové výuky ve spol. Metlife prosím, kontaktujte:

Zuzana Trubačová, HR Support, zuzana.trubacova@metlife.cz , +420 703 863 270  
 
Pokud máte dotazy týkající se plánování a celkové organizace kurzů prosím, kontaktujte:

Klára Uhrová, Course Manager, klara.uhrova@jcl.cz , + 420 777 141 923.
JCL recepce (pro obecné informace), jazyky@jcl.cz , + 420 226 200 022.

Osobní údaje 

Informace o kurzu 

KDY NEMOHU DOCHÁZET NA LEKCE:

(např. z důvodu pravidelných meetingů, home office, vyzvedávání dětí ze školy/školky apod.)