Iveco Czech Republic, a. s.

REGISTRACE DO JAZYKOVÉ VÝUKY / LANGUAGE REGISTRATION

Pro přihlášení do individuální jazykové výuky, prosím, vyplňte formulář níže.

Po vyplnění a kliknutí na tlačítko „ODESLAT“ bude formulář automaticky odeslán do naší jazykové školy. To, že byla přihláška úspěšně zpracována, se Vám zobrazí na monitoru.

Po dokončení registrace budete vyzváni k vyplnění online jazykového testu, který nám pomůže kurz připravit adekvátně k Vaší jazykové úrovni. Test může trvat až jednu hodinu, takže se ujistěte, že máte dostatek času na to, abyste jej mohli vyplnit.

Součástí vstupní registrace je taktéž telefonický jazykový audit. V následujících dnech po vyplnění této registrace Vás kontaktuje zodpovědná auditorka z jazykové školy na uvedené telefonní číslo. Telefonický pohovor v cílovém jazyce trvá 10 - 15 minut.

Dle dohody mezi Iveco Czech Republic, a.s.. a James Cook Languages bude výuka probíhat výhradně on-line skrze platformu Microsoft Teams.

Standardní lhůta přípravy jazykového kurzu jsou 2-3 pracovní týdny po absolvování celého registračního procesu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů k jazykové výuce kontaktujte, prosím, Course Managera:

Michaela Friebelová, email: michaela.friebelova@jcl.cz, tel.: +420 771 290 611


To register for individual language lessons, please complete the form below.

Once you have filled in the form, click the "SEND" button. The form will be automatically submitted to our language school, and you will see a confirmation message on your monitor indicating that the application has been successfully processed.

We would like to ask you to fill out a test to find out your language level.

The maximum time to complete the test is 65 minutes (the actual length required to complete the test depends on the student's progress), after the time limit, the test will end automatically. You can work it out also later.

The needs analysis also includes an oral interview with the auditor, which will give us a more comprehensive overview of your language level. The audit will take place over the phone and will last approximately 15 minutes. The auditor will contact you after your registration for the course.

Per the agreement between Iveco Czech Republic, a.s., and James Cook Languages, teaching will be conducted exclusively online through the Microsoft Teams platform.

The standard period for course preparation is 2-3 working weeks after the completion of the entire registration process.

If you have any questions regarding language teaching, please reach out to the Course Manager:

Michaela Friebelová, email: michaela.friebelova@jcl.cz, phone: +420 771 290 611

Osobní údaje / Pesonal data:

Informace o kurzu / Course information:

Zaměření výuky / Teaching focus:

Please check more boxes.

KDY NEMOHU DOCHÁZET NA LEKCE:

Dle pravidel společnosti IVECO může výuka probíhat po pracovní době, tj. po 15:00.


WHEN I CANNOT ATTEND LESSONS:

According to IVECO company rules, classes can take place after working hours, i.e. after 15:00.

Pondělí / Monday
Úterý / Tuesday
Středa / Wednesday
Čtvrtek / Thursday
Pátek / Friday