STÁVAJÍCÍ STUDENT / CURRENT STUDENT

POKRAČOVÁNÍ VE VÝUCE V NADCHÁZEJÍCÍM ŠKOLNÍM ROCE / CONTINUE WITH THE LANGUAGE EDUCATION IN THE UPCOMING SCHOOL YEAR

Prosíme o informaci ohledně Vašeho zájmu pokračovat ve výuce v nadcházejícím školním roce. Vyplňte, prosím, formulář níže. 

Pokud máte dotazy týkající se nastavení jazykové výuky v IBA CZ, prosím, kontaktujte Vašeho HR koordinátora:

Eva Opálková, eva.opalkova@ibacz.eu, 776 260 510.

 

Pokud máte dotazy týkající se plánování kurzů, prosím, kontaktujte Course Managera:

Anna Kaněrová, anna.kanerova@jcl.cz , +420 770 321 170.


Please, inform us if you are interested in language education in the upcoming school year. Please, fill in the registration form below. 

If you have any questions regarding employee language training in IBA CZ, please, contact your HR Coordinator:

Eva Opálková, eva.opalkova@ibacz.eu, 776 260 510.

 

If you have any questions regarding course planning do not hesitate to contact our Course Manager:

Anna Kaněrová, anna.kanerova@jcl.cz , +420 770 321 170.

Osobní údaje / Personal details:

Zájem o změnu studovaného jazyka / Language change:

Pokud máte zájem o studium jiného jazyka než v minulém období, zaregistrujte se jako nový student. / If you are interested in studying a different language than you did last year, please, register as a new student.