Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Milí študenti, ďakujeme za záujem o štúdium angličtiny s James Cook Languages ​​(ďalej JCL). Nižšie nájdete potrebné informácie k úspešnej registrácii k štúdiu.

O nás

Naša jazyková škola pôsobí na českom a slovenskom trhu viac ako 20 rokov - bola založená v roku 1999. Vďaka kvalite a efektivite našich služieb sa neustále rozrastáme. V súčasnosti poskytujeme služby viac ako 500 českým a medzinárodným spoločnostiam po celej Česke republikej, Slovenskej republike, ale aj v Poľsku, Maďarsku a vo Velkej Británií. Pracujeme na motivácii našich študentov, kvalite výučby i našich lektorov a veríme, že s nami dosiahnete svoje jazykové ciele. S  Generali spolupracujeme od roku 2017.

Základné informácie

 • Lekcie prebiehajú online - vo forme nižšie uvedených balíčkov.
 • Pred zahájením kurzu s vami preberieme všetky požiadavky pre výučbu, prípadne poradíme, ako nastaviť ciele / zameranie / intenzitu lekcií a pod. 
 • Pred zahájením kurzu bude potrebné vyplniť vstupný online test pre zistenie orientačnej jazykovej úrovne.
 • So zahájením výučby dostanete prístup do online systému Schoolpartner, v ktorom môžete nájsť všetky potrebné informácie. Systém využijete tiež na zadávanie ospravedlneniek z jednotlivých lekcií (vždy do 24 hodín pred plánovaným termínom lekcie / v prípade pondelných lekcií do piatku 15:00). 
 • Výučba prebieha celoročne alebo na základe individuálnej dohody a vybraného balíčka.
 • V prípade záujmu o skupinový kurz je vždy potrebné mať zaistených ďalších kolegov s podobnou jazykou úrovňou s ktorými chcete študovať - jazyková škola ďalších študentov nezaisťuje. 
 • Úhradu kurzovného je možné rozložiť na 2 splátky, prípadne kombinovať finančnými prostriedkami a benefitnými bodmi. 

Dôležité informácie

 • Na využitie zakúpeného balíčka máte 365 dní od zahájenia výučby - nevyužité lekcie následne prepadajú.  
 • Pokiaľ dôjde k nevyužitiu zakúpených lekcií z dôvodu oneskorenia vo výučbe spôsobeného zo strany jazykovej školy, možnosť čerpania sa automaticky predlžuje.
 • V prípade ukončenia výuky predčasne sa zostatkové kurzovné nevracia.
 • Ospravedlnenie z lekcie mimo systém Schoolpartner (napríklad e-mailom priamo lektorovi), nie je brané ako adekvátna forma ospravedlnenia a v prípade nezrovnalostí na ňu nebude braný ohľad. Ospravedlnenie z lekcie je vždy nutné uskutočniť v systéme. 

Po vyplnení registračného formuláru nižšie, kliknite na “Odoslať” a na nasledujúcej obrazovke dostanete potvrdenie o tom, že ste registráciu vykonali úspešne.

Prosím, vyplňte vstupný online test s pomocou prihlasovacích údajov nižšie. 

Vstupný online test je povinný pre všetkých študentov a bez jeho absolvovania nie je registrácia braná za úspešne dokončenú - teda nie je braná do úvahy pri ďalšej organizácii. 

 

Link: https://langtest.jcl.cz/corporate/

Login: GeneraliCP

Heslo: GeneraliCP

 

Pokiaľ budete mať nejaké otázky ohľadom výuky, neváhajte sa obrátiť na zástupcu JCL - Janu Martínkovú - jana.martinkova@jcl.cz.

OSOBNÉ ÚDAJE:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok