Flowmon Networks IT

REGISTRACE DO JAZYKOVÉ VÝUKY

Vážení zaměstnanci společnosti Flowmon Networks,

 

rádi bychom Vám nabídli možnost přihlásit se do jazykových kurzů pořádaných naší společností James Cook Languages. Kurzy probíhají online. 

 

Formulář slouží ke zjištění nezbytných informací pro zahájení výuky. Po vyplnění a kliknutí na tlačítko "ODESLAT" bude formulář automaticky odeslán do společnosti James Cook Languages. To, že byla přihláška úspěšně zpracována, se Vám zobrazí na monitoru. 

Po odeslání přihlášky budete vyzváni k vyplnění elektronického testu.

Vypracování testu trvá 40-90 min (v závislosti na Vaší jazykové úrovni) a vypracovat jej můžete po zkopírování odkazu: https://langtest.jcl.cz/corporate také později. 

Heslo: Flowmon

Login: Flowmon 

 

Mimo elektronického testu je potřebné absolvovat také ústní rozhovor s auditorem, který nám poskytne ucelenější přehled o Vaší jazykové úrovni. Ohledně termínu konání ústního rozhovoru Vás budeme kontaktovat po zpracování přihlášek do výuky. Realizace elektronického testu a účast na ústním rozhovoru je pro zájemce o studium jazyka povinná.

 

Základní podmínky jazykové výuky ve spol. Flowmon Networks:

  • docházka: vaše měsíční účast na kurzu musí být minimálně 75 %,
  • omlouvání: v případě, že se nebudete moci na lekci dostavit, je nutné se vždy předem omluvit (způsoby, jakým se můžete omluvit, vám budou sděleny v informačním emailu před zahájením kurzu),
  • Součástí výuky budou učebnice. Rádi bychom Vás tímto požádali o pořízení učebnic, dle doporučení a domluvy s Vaším lektorem. Učebnice je možné pořídit i prostřednictvím JCL - o této možnosti Vás bude informovat Váš lektor.
    Učebnice skýtají velké množství výhod. Na rozdíl od kopií jsou přehledné, jelikož je všechna látka soustředěna na jednom místě. Pokud si budete chtít učivo zopakovat či si nebudete moci na cokoliv vzpomenout, můžete se k probíranému učivu jednoduše vrátit. Učebnice má také daný sylabus (učební plán), tudíž přesně víte, jakou bude mít Váš kurz strukturu. Lektoři kromě učebnice zpravidla využívají i další zdroje, jako jsou obrázkové materiály, videa atd., a tak se nemusíte obávat, že by Vaše výuka nebyla pestrá. Investice do učebnic se tedy jistě každému studentovi v praxi vrátí ve formě komfortu a efektivním průběhu výuky.

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte prosím Course Managera JCL:

Klára Uhrová

tel.: + 420 777 141 923.

email: klara.uhrova@jcl.cz 

Osobní údaje:

Informace o kurzu:

KDY NEMOHU DOCHÁZET NA LEKCE:

(lekce mohou probíhat od pondělí do pátku v čase 9:00 - 17:30)

Vstupní jazykový audit

Po odeslání přihlášky vyplňte, prosím, elektronický test. 

Ohledně termínu konání ústních rozhovorů, které se uskuteční telefonicky, Vás budeme v brzké době kontaktovat. Rozhovor nám poskytne ucelenější přehled o Vaší jazykové úrovni a další detaily pro zabezpečení Vašeho kurzu, bude veden lektorem jazykove školy James Cook Languages. Rozhovor bude trvat přibližně 10 minut. 

Další informace naleznete na našich webových stránkách

James Cook Languages