FlexiFin s.r.o.

REGISTRACE DO JAZYKOVÉ VÝUKY / LANGUAGE REGISTRATION

Na základě Vaší nominace do jazykové výuky Vás prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Formulář slouží ke zjištění nezbytných informací pro zahájení výuky. Po vyplnění a kliknutí na tlačítko "ODESLAT/SEND" bude formulář automaticky odeslán do společnosti James Cook Languages. To, že byla přihláška úspěšně zpracována, se Vám zobrazí na monitoru a obdržíte shrnující email. 

Po odeslání formuláře budete vyzváni k vyplnění online testu. Test můžete po zkopírování odkazu:https://langtest.jcl.cz/corporate vypracovat také později. 

 

Login: FlexiFin

Heslo: FlexiFin

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Based on your nomination for language education, we kindly ask you to fill in the form below to register yourself for a language course. 

 

The form is used to find out the necessary information to start the course. After registering and clicking the "ODESLAT/SEND" button, the form will automatically be forwarded to James Cook Languages. Confirmation that the application was successfully processed will be displayed on your monitor and you will receive a summary email.

 

After submitting the form, you will complete an online test. You can take the test later after copying the link:

https://langtest.jcl.cz/corporate

 

Login: FlexiFin

Password: FlexiFin

Osobní údaje / Personal data:

Informace o kurzu / Course information:

Časové možnosti / Time preferences
Kurzy standardně probíhají v pondělí - pátek v časovém rozmezí 7:00 - 18:00.
Courses normally run from Monday to Friday from 7:00 to 18:00.

KDY SE NEMOHU LEKCÍ ÚČASTNIT (např. z důvodu pravidelných meetingů, home office, vyzvedávání dětí ze školy/školky apod.)

WHEN I CAN NOT ATTEND LESSONS (due to e.g. regular meetings, home office, picking up children from school/kindergarten etc.)

Pokusíme se maximálně vyhovět Vašim preferencím, ale berte prosím na vědomí, že výsledný termín i podoba kurzu bude kompromisem mezi všemi účastníky. /  We will do our best to comply with your preferences, but please note that the time and content of your course will be a compromise between all participants.