E.ON

REGISTRACE DO JAZYKOVÉ VÝUKY / LANGUAGE REGISTRATION

Děkujeme za Váš zájem se zapojit do jazykové výuky ve Vaší společnosti. Abychom
byli schopni připravit kurz podle Vašich představ, rádi bychom Vás poprosili o vyplnění formuláře s Vašimi preferencemi.

Po vyplnění formuláře a kliknutí na tlačítko "ODESLAT" bude formulář automaticky odeslán do společnosti James Cook Languages. To, že byla přihláška úspěšně zpracována, se Vám zobrazí na monitoru. 

Rádi bychom požádali o vyplnění testu, kvůli zjištění Vaší jazykové úrovně.

Maximální doba na vyplnění testu je 65 minut (reálná délka potřebná pro vyplnění testu závisí na pokročilosti studenta), po uplynutí časového limitu se test automaticky ukončí. Vypracovat jej můžete také později.

ONLINE TEST 

Login: eon

Heslo: eon

Součástí analýzy potřeb je také ústní rozhovor s auditorem, který nám poskytne ucelenější přehled o vaší jazykové úrovni. Audit bude probíhat telefonickou formou a potrvá přibližně 15 minut. Auditor Vás bude sám kontaktovat po Vaší registraci do výuky.

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte prosím Key Account Managera: 

Alan Balha

email: alan.balha@jcl.cz 

tel.: +420 730 519 328


Thank you for your interest in participating in language teaching in your company. To
were able to prepare a course according to your ideas, we would like to ask you to fill in a form with your preferences.

After filling out the form and clicking the "SEND" button, the form will be automatically sent to James Cook Languages. The fact that the application has been successfully processed will be displayed on the monitor.

We would like to ask you to fill out a test to find out your language level.

The maximum time to complete the test is 65 minutes (the actual length required to complete the test depends on the student's progress), after the time limit, the test will end automatically. You can work it out also later.

ONLINE TEST 

Login: eon

Password: eon

The needs analysis also includes an oral interview with the auditor, which will give us a more comprehensive overview of your language level. The audit will take place over the phone and will last approximately 15 minutes. The auditor will contact you after your registration for the course.

In case of any questions about language teaching, please contact the Key Account Manager:

Alan Balha

email: alan.balha@jcl.cz  

tel.: +420 730 519 328

Směrnice jazykového vzdělávání / Guidelines for language education

Prosím, přečtěte si směrnici jazykového vzdělávání. / Please read the language education guideline.

Směrnice jazykového vzdělávání VZOR.pdf

Osobní údaje / Personal data:

Informace o kurzu / Course information:

Doporučujeme, aby kolega / kolegyně měli obdobnou jazykovou úroveň a časové možnosti.

We recommend that a colleague has a similar language level and time options.

Zaměření výuky / Teaching focus:

Please check more boxes.

KDY NEMOHU DOCHÁZET NA LEKCE

WHEN I CANNOT ATTEND THE LESSONS

Pondělí / Monday
Úterý / Tuesday
Středa / Wednesday
Čtvrtek / Thursday
Pátek / Friday