Emerson

Registrace do jazykové výuky / Language registration

Vážení zaměstnanci společnosti Emerson,

rádi bychom Vám nabídli možnost přihlásit se do jazykových kurzů pořádaných naší společností James Cook Languages.

Váš zaměstnavatel přispívá na jazykovou výuku částkou 5.000 Kč / fiskální rok. Pokud o jazykový kurz máte zájem, prosíme vás o vyplnění registračního formuláře níže, který slouží současně jako závazná objednávka Vašeho kurzu. 

Formulář slouží ke zjištění nezbytných informací pro zahájení výuky. Po vyplnění a kliknutí na tlačítko "ODESLAT" bude formulář automaticky odeslán do společnosti James Cook Languages. Zároveň Vás prosíme o vypracování online testu, trvá cca 65 min (v závislosti na Vaší jazykové úrovni) a vypracovat jej můžete po zkopírování odkazu: https://langtest.jcl.cz/corporate/ také později. 

Login: Emerson

Heslo: Emerson

Vyplnění formuláře a online testu je pro zájemce o výuku povinné.

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte prosím:

JCL - operativa, zajištění kurzů: 

Matěj Winkler, Course Manager, email: matej.winkler@jcl.cz, tel.: +420 775 871 721.
Emerson - obecné podmínky jazykové výuky: 

Elena Burianková, email: elena.buriankova@emerson.com , tel.: +420 519 308 520.


Dear Emerson Employees,

We would like to offer you the opportunity to sign up for language courses organized by our company James Cook Languages.

Your employer contributes CZK 5,000 / year to language training. If you are interested in a language course, please fill in the registration form below, which also serves as a binding order for your course.

The form is used to find out the necessary information to start teaching. After filling out and clicking on the "SEND" button, the form will be automatically sent to James Cook Languages.

We also ask you to fill in the online test, it takes about 65 minutes (depending on your language level) and you can work it out after copying the link: https://langtest.jcl.cz/corporate/  also later.

Login: Emerson

Password: Emerson

Filling in the form and the online test is mandatory for those interested in teaching.

If you have any questions about language teaching, please contact:

JCL - operations, provision of courses:

Matěj Winkler, Course Manager, email: matej.winkler@jcl.cz , tel.: +420 775 871 721.
Emerson - general conditions of language teaching:

Elena Burianková, email: elena.buriankova@emerson.com, tel .: +420 519 308 520.


Postup zajištění objednávky a zahájení výuky:

  • Registraci do výuky, resp. objednávku, je možné podat kdykoliv. Poté bude probíhat zpracování přihlášek a příprava výuky na straně JCL.
  • Nejpozději do 7 dnů proběhne potvrzení výuky (objednávek) studentům a vystavení faktur.
  • Úhrada faktury je nutná do 5 pracovních dnů. Jazykový kurz nebude zahájen bez úhrady faktury všemi studenty, příp. bez vyřazení takového studenta z plánovaného kurzu.
  • Jazykové kurzy budou zahajovány nejpozději do 21 dnů od data zaplacení faktury/faktur kurzu.

Procedure for securing an order and starting lessons:

  • Registration for teaching, resp. order can be placed at any time. After that, the processing of applications and preparation of teaching will take place on the part of JCL.
  • Confirmation of teaching (orders) to students and issuance of invoices will take place within 7 days at the latest.
  • Payment of the invoice is required within 5 working days. The language course will not start without payment of the invoice to all students, or without excluding such a student from the planned course.
  • Language courses will start no later than 21 days from the date of payment of the course invoice / invoices.

Dodavatel / Contractor:

Jipka moje jazykovka, s.r.o.

Národní 416/37, 110 00 Praha 1

IČO: 27385906
DIČ: CZ699006155


Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115566

Objednatel /Customer:

Osobní údaje Objednatele / Personal data of the Customer:

Fakturační údaje / Billing information:

Informace o kurzu: / Course information:

Doporučujeme, aby kolega / kolegyně měli obdobnou jazykovou úroveň a časové možnosti. / We recommend that the students are on a similar level and have similar time options.

Zaměření výuky: / Focus of your course:

Please check more boxes.

KDY NEMOHU DOCHÁZET NA LEKCE / WHEN I CANNOT ATTEND:

Pondělí/Monday
Úterý/Tuesday
Středa/Wednesday
Čtvrtek/Thursday
Pátek/Friday

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. Nyní udělený souhlas je platný po dobu 1 roku.