DHL SC Bor u Tachova Primark

REGISTRACE DO JAZYKOVÉ VÝUKY/ LANGUAGE COURSE REGISTRATION

Vážení zaměstnanci DHL, 

k přihlášení do jazykové výuky, prosím, vyplňte registrační formulář níže. Povinná pole jsou označena hvězdičkou *. Vaše žádost bude zpracována po schválení ze strany Vašeho nadřízeného.

Všichni noví studenti a všichni studenti, kteří neabsolvovali online test na konci školního roku 22/23 musí absolvovat rozřazovací jazykový test online.

Prosím, vyplňte jazykový test >>ZDE<<.

Login: Dhlsc

Heslo: Dhlsc

Kurzy v akademické roce 2023/2024 budou zahajovány postupně v měsících září a říjnu 2023. Detaily ke svému kurzu obdržíte ze strany JCL před zahájením kurzu.

Pokud máte dotazy k přípravě plánovaných kurzů kontaktujte nás na: dhl-sc@jcl.cz .


Dear DHL employee, 

To enroll in the language classes please fill in the following form. Mandatory fields are marked with an *. Your request will be processed once approved by your manager.

Taking an online placement test is a mandatory part of the course preparation for all new students and the students who didn't take the final test at the end of the school year 22/23.

Kindly take the test >>HERE<<.

Login: Dhlsc

Password: Dhlsc

The courses in the academic year 2023/2024 will start during September and October 2023. You will receive all details about your course via email prior to the course start.

If you have any questions regarding course planning please contact us at dhl-sc@jcl.cz .

Osobní údaje / Personal details:

(VYPLŇTE OSOBNÍ ČÍSLO ZAMĚSTNANCE, KTERÉ NALEZNETE NA SVÉ VÝPLATNÍ PÁSCE. / FILL IN THE EMPLOYEE ID IS STATED IN YOUR PAYSLIP.)

Informace o kurzu / Course information:

KDY NEMOHU NA LEKCE DOCHÁZET / WHEN I CANNOT ATTEND LESSONS:

Pondělí / Monday
Úterý / Tuesday
Středa / Wednesday
Čtvrtek / Thursday
Pátek / Friday