STÁVAJÍCÍ STUDENT / CURRENT STUDENT

Individuální kurz / Individual course

POKRAČOVÁNÍ VE VÝUCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 / CONTINUE WITH THE LANGUAGE EDUCATION AT THE YEAR 2022/2023

Prosíme o informaci ohledně Vašeho zájmu pokračovat ve výuce v nadcházejícím školním roce. Vyplňte, prosím, formulář níže. Výuka bude nadále probíhat online.

Pokud máte dotazy týkající se plánování kurzů, prosím, kontaktujte Course Managera:

Berte prosím na vědomí, že:

  • výuka nesmí probíhat v čase od 9:00 do 14:30 hod. v případě pracovníků v kanceláři
  • u ostatních zaměstnanců nesmí výuka zasahovat do směnného provozu.

Please, inform us if you are interested in language training in the upcoming school year. Please, fill in the registration form below. Teaching will continue to take place online.

 

If you have any questions regarding course planning do not hesitate to contact our Course Manager:

Keep in mind that:

  • the course can NOT be held between 9am-14:30pm if you work at the office
  • the course can NOT be held in time of your shift

Zájem o změnu studovaného jazyka / Language change:

Pokud máte zájem o studium jiného jazyka než v minulém období, zaregistrujte se jako nový student. /

If you are interested in studying a different language than you did last year, please, register as a new student.

Osobní údaje / Personal details:

Školní rok 2021/2022 / School year 2021/2022: