Přihláška na jazykovou výuku / Application for language teaching

Vyplňte, prosím, přihlašovací formulář. Po jeho vyplnění a kliknutí na „ODESLAT“ bude formulář automaticky odeslán do naší jazykové školy. To, že byla přihláška úspěšně zpracována, se Vám zobrazí na monitoru.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Kláru Uhrovou (klara.uhrova@jcl.cz, tel. 777 141 923).


Please fill in the application form. After filling it out and clicking on "SEND", the form will be automatically sent to our language school. The fact that the application has been successfully processed will be displayed on the monitor.

If you have any questions, please contact Klára Uhrová (klara.uhrova@jcl.cz, tel. 777 141 923).

Osobní údaje / Personal data:

Školní rok 2021/2022 / School year 2021/2022