Alza.sk

REGISTRÁCIA SKUPINOVÉ JAZYKOVÉ KURZY / GROUP LANGUAGE COURSES REGISTRATION

Inštrukcie:

Pre prihlásenie sa do jazykových kurzov vyplňte formulár nižšie, prosím. 


Po registrácii (po kliknutí na POTVRDIT/SUBMIT) budete vyzvaný k vyplneniu online jazykového testu. Ten pomôže určiť, aká jazyková skupina bude pre vás vhodná. Test môže trvať až jednu hodinu, takže sa uistite, že máte dostatok času na to, aby ste ho mohli vyplniť. 


Po dokončení testu bude vaša žiadosť o registráciu automaticky predaná vášmu nadriadenému na schválenie. 


Pokiaľ máte otázky k jazykovým kurzom, neváhajte kontaktovať nášho Course Managera Terezu Dusilovou (tereza.dusilova@jcl.cz, +420 608 862 699).


Instructions:


Please fill in the form below to register yourself for a language course.


Following registration (after clicking the POTVRDIT/SUBMIT button) you will be requested to complete an online language test that will help assess which language group will be appropriate for you. The test can take up to one hour, so please make sure you have enough time to fill it in.


After completing the test, your request for registration will be automatically forwarded to your manager for approval.


If you have any questions regarding the language courses please feel free to speak to the JCL Course Manager Tereza Dusilova (tereza.dusilova@jcl.cz , +420 608 862 699).

Po kliknutí na ODESLAT / SEND budete automaticky presmerovaní na online jazykový test.

After clicking the ODESLAT / SEND button below, you will see the link to an online language test.