Alza.sk

REGISTRÁCIA DO SKUPINOVÝCH JAZYKOVÝCH KURZOV/ GROUP LANGUAGE COURSES REGISTRATION

Pre prihlásenie sa do jazykového kurzu, vyplňte prosím formulár nižšie. 


Po vyplnení registrácie ( a kliknutí na tlačidlo ODOSLAŤ / SEND) budete vyzvaní na vyplnenie online jazykového testu. Ten pomôže určiť, aká jazyková skupina bude pre vás vhodná. Test môže trvať až jednu hodinu, preto sa prosím uistite, že máte dostatok času na to, aby ste ho mohli vyplniť.


Po dokončení testu bude vaša žiadosť o registráciu automaticky odoslaná vášmu nadriadenému na schválenie.

V najbližších dňoch vás bude kontaktovať auditor jazykovej školy James Cook Languages, ktorý s vami absolvuje krátky telefonický rozhovor. Jeho obsahom je zistenie jazykovej úrovne vášho hovoreného prejavu. Pohovor bude trvať približne 10 minút.


Ak máte akékoľvek otázky ohľadom jazykových kurzov, neváhajte kontaktovať nášho Course Managera:

Kristina Nohavicová
+ 420 777 453 562
kristina.nohavicova@jcl.cz 


Instructions:

Please fill in the form below to register yourself for a language course.


Following registration (after clicking the ODESLAT/SEND button) you will be requested to complete an online language test that will help assess which language group will be appropriate for you. The test can take up to one hour, so please make sure you have enough time to fill it in.


After completing the test, your request for registration will be automatically forwarded to your manager for approval.

In upcoming days you will be contacted by our language auditor, who will call you to find out the level of your speaking. The phone call will take about aprox. 10 minutes. 


If you have any questions regarding the language courses please feel free to speak to the JCL Course Manager: 

Tereza Dusilová
+ 420 608 862 699
tereza.dusilova@jcl.cz

Na aké zručnosti sa chcete zamerať?/ What skills do you want to focus on?

Please check more boxes.
Please check more boxes.
Please check more boxes.

Kedy nemôžem na lekcie dochádzať / WHEN I CAN NOT ATTEND LESSONS? 

Pondelok / Monday
Utorok / Tuesday
Streda / Wednesday
Štvrtok / Thursday
Piatok / Friday

Po kliknutí na tlačidlo ODOSLAŤ / SEND sa vám zobrazí odkaz na online jazykový test.

After clicking the ODESLAT / SEND button below, you will see the link to an online language test.