NOVÝ STUDENT / NEW STUDENT

PŘIHLÁŠENÍ DO JAZYKOVÉ VÝUKY / LANGUAGE COURSE REGISTRATION

Vážení zaměstnanci POCLAIN HYDRAULICS,

 

k přihlášení do jazykové výuky, prosím, vyplňte registrační formulář. Povinná pole jsou označena hvězdičkou *. Vaše žádost bude zpracována a náš Course Manager Vás bude kontaktovat v následujících týdnech s bližšími informacemi.

Po odeslání přihlášky budete vyzváni k vyplnění elektronického testu.

Vypracování testu trvá 40-90 min (v závislosti na Vaší jazykové úrovni) a vypracovat jej můžete po zkopírování odkazu: https://langtest.jcl.cz/corporate také později. 

Heslo: Poclain

Login: Poclain

Pokud máte dotazy týkající se nastavení jazykové výuky v POCLAIN HYDRAULICS, prosím, kontaktujte Vašeho HR Business Partnera:

  • Tereza Krahulová, tereza.krahulova@poclain.com, +420 775 430 089.

 

Pokud máte dotazy týkající se plánování kurzů, prosím, kontaktujte Course Managera:

  • Klára Uhrová, klara.uhrova@jcl.cz, +420 777 141 923.

Dear POCLAIN HYDRAULICS employees,

 

To enroll in the language courses, please, fill in the following form. Mandatory fields are marked with an *. Your request will be processed and you will be contacted by our Course Manager Miriam within a few weeks with further instructions.

After filling in the following form, you will be asked to complete an electronic test. 

The elaboration of an electronic test takes 40 - 90 minutes (depending on your language level) and you can elaborate it after copying the link: https://langtest.jcl.cz/ corporate also later. 

Password: Poclain

Login: Poclain

If you have any questions regarding employee language training in POCLAIN HYDRAULICS, please, contact your HR Business Partner:

  • Tereza Krahulová, tereza.krahulova@poclain.com, +420 775 430 089.

 

If you have any questions regarding course planning do not hesitate to contact our Course Manager:

  • Klára Uhrová, klara.uhrova@jcl.cz, +420 777 141 923.

Osobní údaje / Personal details:

Informace o kurzu / Course information:

"Doporučovanou formou výuky z vaší společnosti je online výuka. Možnost "pouze prezenčně" označujte prosím ze zdůvodnitelných potřeb."


"The recommended form of learning from your company is online. Please indicate the option "F2F only" for justifiable needs."

KDY NEMOHU DOCHÁZET NA LEKCE / WHEN I CANNOT ATTEND LESSONS: 

Pondělí / Monday
Úterý / Tuesday
Středa / Wednesday
Čtvrtek / Thursday
Pátek / Friday