NOVÝ STUDENT / NEW STUDENT

PŘIHLÁŠENÍ DO JAZYKOVÉ VÝUKY / LANGUAGE COURSE REGISTRATION

Vážení zaměstnanci IMI Precision Engineering,

 

k přihlášení do jazykové výuky, prosím, vyplňte registrační formulář. Povinná pole jsou označena hvězdičkou *. Vaše žádost bude zpracována a náš Course Manager Vás bude kontaktovat v následujících týdnech s bližšími informacemi.

Po odeslání přihlášky budete vyzváni k vyplnění elektronického testu.

Vypracování testu trvá 40-90 min (v závislosti na Vaší jazykové úrovni) a vypracovat jej můžete po zkopírování odkazu: https://langtest.jcl.cz/corporate také později. 

Heslo: IMI

Login: IMI

Vyplnění online testu je pro zájemce o výuku povinné.

Pokud máte dotazy týkající se nastavení jazykové výuky v IMI Precision Engineering, prosím, kontaktujte Vašeho HR Business Partnera:

  • Ing. Dana Orlická, Dana.Orlicka@imi-precision.com, +420 730 529 213.

 

Pokud máte dotazy týkající se plánování kurzů, prosím, kontaktujte Course Managera:

  • Klára Uhrová, klara.uhrova@jcl.cz, +420 777 141 923.

Dear IMI Precision Engineering employees,

 

To enroll in the language courses, please, fill in the following form. Mandatory fields are marked with an *. Your request will be processed and you will be contacted by our Course Manager within a few weeks with further instructions.

After filling in the following form, you will be asked to complete an electronic test. 

The elaboration of an electronic test takes 40 - 90 minutes (depending on your language level) and you can elaborate it after copying the link: https://langtest.jcl.cz/corporate also later. 

Password: IMI

Login: IMI

Filling in an online test is mandatory for those interested in teaching. 

If you have any questions regarding employee language training in IMI Precision Engineering, please, contact your HR Business Partner:

  • Ing. Dana Orlická, Dana.Orlicka@imi-precision.com, +420 730 529 213.

 

If you have any questions regarding course planning do not hesitate to contact our Course Manager:

  • Klára Uhrová, klara.uhrova@jcl.cz, +420 777 141 923.

Osobní údaje / Personal details:

Informace o kurzu / Course information:

KDY MOHU DOCHÁZET NA LEKCE / WHEN I CAN ATTEND LESSONS: 

Pondělí / Monday
Úterý / Tuesday
Středa / Wednesday
Čtvrtek / Thursday
Pátek / Friday