STÁVAJÍCÍ STUDENT / CURRENT STUDENT

POKRAČOVÁNÍ VE VÝUCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 / 2023 CONTINUE WITH THE LANGUAGE EDUCATION AT THE YEAR 2022/2023

Prosíme o informaci ohledně Vašeho zájmu pokračovat ve výuce ve školním roce 2022/2023. Vyplňte, prosím, formulář níže. 

Pokud máte dotazy týkající se nastavení jazykové výuky v IMI Precision Engineering, prosím, kontaktujte Vašeho HR Business Partnera:

  • Ing. Dana Orlická, Dana.Orlicka@imi-precision.com, +420 730 529 213.

 

Pokud máte dotazy týkající se plánování kurzů, prosím, kontaktujte Course Managera:

  • Klára Uhrová, klara.uhrova@jcl.cz, +420 777 141 923.


Please, inform us if you are interested in language education at the year 2022/2023. Please, fill in the registration form below. 

If you have any questions regarding employee language training in IMI Precision Engineering, please, contact your HR Business Partner:

  • Ing. Dana Orlická, Dana.Orlicka@imi-precision.com, +420 730 529 213.

 

If you have any questions regarding course planning do not hesitate to contact our Course Manager:

  • Klára Uhrová, klara.uhrova@jcl.cz, +420 777 141 923.

Osobní údaje / Personal details:

Školní rok 2020/2021 / School year 2020/2021:

Zájem o změnu studovaného jazyka / Language change:

Pokud máte zájem o studium jiného jazyka než v minulém období, zaregistrujte se jako nový student. / If you are interested in studying a different language than you did last year, please, register as a new student.