Test jazykové úrovně - španělský jazyk


Language level test - ESPANOL


dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky


According to Common European Framework of Reference for Languages


Průřezový test JCL / JCL Progress Test


Rezervujte si prosím 60 až 90 minut svého času na vypracování testu.

Test je rozdělen do 5 částí po 30 otázkách podle náročnosti a časový limit pro každou část je 20 minut. Test je třeba vyplnit celý najednou.

Pro postup do další části testu je nutný zisk alespoň 70% správných odpovědí z bezprostředně předcházející části.

U každé otázky označte správnou odpověď.

Škálu jazykových úrovní si můžete prohlédnout ZDE

***************************************************************
Please make sure you are available for next 60-90 minutes to fill in the test.

The test is divided into 5 parts with 30 questions per part, based on the complexity of the questions. The time limit for each part is 20 minutes. It is necessary to fill in the whole test at once.

In order to progress to the next part it is necessary to obtain 70% of correct answers from the immediately preceding part.

For each question mark the correct answer.

You can see the scale of language levels HERE


Jméno a příjmení
Name and surname
* Povinný údaj (Mandatory)
Firma
Company
E-mail * Povinný údaj (Mandatory)
Telefon
Contact
* Povinný údaj (Mandatory)
Zájemce o kurz JCL
Interested in a course
Ano/YesNe/No

Pokud máte zájem o kurz, kontaktujte nás prosím na telefonu 221 832 600 nebo mailu jazyky@jcl.cz
If you are interested in a course, please contact us by phone 221 832 600 or email jazyky@jcl.cz