Test jazykové úrovně - německý jazyk


Language level test - GERMAN


dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky


According to the Common European Framework of Reference for Languages


Průřezový test JCL / JCL Progress Test


Rezervujte si prosím 60 až 90 minut svého času na vypracování testu.

Test je rozdělen do 5 částí po 30 otázkách podle náročnosti a časový limit pro každou část je 20 minut. Test je třeba vyplnit celý najednou.

Pro postup do další části testu je nutný zisk alespoň 70% správných odpovědí z bezprostředně předcházející části.

U každé otázky označte správnou odpověď. Pro postup do další části testu je nutný zisk alespoň 70% správných odpovědí z bezprostředně předcházející části. Vždy po vyplnění části klikněte na "odeslat test". Pokud jste v předchozí části získal/a alespoň 70%, otevře se další část. Pokud nezískáte potřebný počet bodů, uvidíte potvrzení, že test byl odeslán a zobrazí se Vám i jazyková úroveň. Získaná jazyková úroveň Vám přijde i do mailu, jako potvrzení. Jestliže se Vám nezobrazí potvrzovací stránka nebo nepřijde email volejte na 226 200 022.

Škálu jazykových úrovní si můžete prohlédnout ZDE

Pokud se Vám stane, že Vám v průběhu dojde k přerušení internetového připojení či zamrznutí počítače, zkuste si později test otevřít znovu ve stejném prohlížeči. Mělo by dojít k načtení rozepsaného testu a budete pokračovat od té části, kde jste skončili.

***************************************************************
Please make sure you are available for the next 60-90 minutes to fill in the test.

The test is divided into 5 parts with 30 questions per part, based on the difficulty of the questions. The time limit for each part is 20 minutes. It is necessary to fill in the whole test at once.

In order to progress to the next part it is necessary to get 70% of the questions correct from the immediately preceding part.

Mark the correct answer for each question.

You can see the scale of language levels HERE


Jméno a příjmení
Name and surname
* Povinný údaj (Mandatory)
Firma
Company
E-mail * Povinný údaj (Mandatory)
Telefon
Contact
* Povinný údaj (Mandatory)
Zájemce o kurz JCL
Interested in a course
Ano/YesNe/No

Pokud máte zájem o kurz, kontaktujte nás prosím na telefonu 226 200 022 nebo mailu jazyky@jcl.cz
If you are interested in a course, please contact us by phone 226 200 022 or email jazyky@jcl.cz