VÍKEND VE ZNAMENÍ INSPIRACE A NETWORKINGU

Zúčastnili jsme se mezinárodní konference Asociace jazykových škol, určené všem lektorům a učitelům cizích jazyků.