REGISTRACE DO JAZYKOVÉ VÝUKY A ONLINE TEST / LANGUAGE REGISTRATION AND ONLINE TEST

Na základě nominace do jazykové výuky ze strany Vaší společnosti Vás prosíme o vyplnění registračního formuláře a online testu.

Formulář slouží ke zjištění nezbytných informací pro zahájení výuky. Poprosíme Vás také o vyplnění elektronického testu, který je nedílnou součástí přihlášky a budete na něj automaticky odkázáni po vyplnění registračního formuláře.

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte prosím Course Managera:

Marianna Rudinská

E-mail: marianna.rudinska@jcl.cz

Telefon: +420 774 785 146 Based on your nomination for language training from your company, please fill out the registration form and online test.

The form serves to identify the necessary information for starting the lesson. Please fill in the on-line test, which is the integral part of the registration. There will be a link to the test after you send the form in.

For any questions about the language courses please contact Course Manager:

Marianna Rudinská

E-mail: marianna.rudinska@jcl.cz 

Phone: +420 774 785 146 

Osobní údaje / Personal details:

Informace o kurzu / Course information:

Please check more boxes.

Uveďte, kdy NEMŮŽETE docházet na lekce. / Specify when you CANNOT attend the lessons.

Pondělí / Monday
Úterý / Tuesday
Středa / Wednesday
Čtvrtek / Thursday
Pátek / Friday